Een coöperatie is verplicht om duurzaam te opereren r WWffÉB jijgT i gedane zaken Als Brabantse boerenzoon is prof. dr. ir. Martin Helen welhaast gevoed met het coöperatieve gedachtegoed. Met een broer, oom, vader en schoonvader werkzaam bij de Boerenleenbank lag het voor de hand dat ook hij op enig moment bij de Rabobank zou belanden. Eerst was hij twintig jaar voorzitter bij Rabobank Boxtel en sinds 2003 is de Emeritus hoogleraar Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, lid van de raad van commissarissen bij Rabobank Nederland. H "Mijn leven lang al besef ik me hoe sterk een coöperatie eigenlijk is. Ik maak me al jaren sterk voor de revitalisering van de coöperatieve gedachte; ik ben van een klein dorp en in dat dorp had je meerdere coöperaties. Samen sta je sterk en bij de Boerenleenbank hadden de leden het voor het zeggen. De coöperatie heeft zich bewezen en niet alleen in de bancaire wereld. In moeilijke tijden is het een anker, een houvast, en je ziet dat de mensen dan naar de Rabobank komen. Van daaruit is ook min of meer het Prof. Tielen Fonds opgericht. In 2000 vroeg men of ik, als president van de International Society of Animal Hygiene, een congres in Nederland wilde organiseren. Ik wilde eens geen hoge regeringsfunctionarissen, maar jonge onderzoekers de kans geven om congressen te bezoeken, kennis op te doen, te netwerken en stages te kunnen regelen. Uiteindelijk waren we in staat om 27 onderzoekers uit twintig ontwikkelingslanden naar het congres te laten komen. Ik herinner me een talentvolle Indiase onderzoeker die van Utrecht naar Engeland en vervolgens naar Amerika ging om daar uiteindelijk een erkend wetenschapper te worden. Hij heeft mij beloofd dat hij teruggaat naar zijn moederland om daar zijn vergaarde kennis te delen. Ik vind het namelijk belangrijk dat wetenschappers uit ontwikkelingslanden terugkeren naar hun geboorteland om de geleerde kennis daar in de praktijk te brengen. Nog dagelijks ben ik ermee bezig; ik start zelf altijd met de acquisitie van de onderzoekers, erg dankbaar werk. In 2013 draag ik het stokje van commissaris over. Op die positie moet simpelweg iemand zitten met coöperatieve genen in het lijf, anders sterft het uit en dat is uitermate zorgelijk. Een coöperatie is vanuit haar grondslag verplicht om duurzaam te opereren. Ik vind dan ook dat we als Nederland de verantwoordelijkheid hebben om het voortouw te nemen voor het opzetten van een coöperatief centrum. Wij zouden een structuur moeten opzetten waardoor ontwikkelingslanden de gelegenheid krijgen om de kennis te vergaren over wat de coöperatieve grondprincipes zijn en hoe een coöperatie functioneert. Uitdragen door overdragen, zogezegd. Als dat kan lukken, is dat voor mij een prachtig onderdeel van het Jaar van de Coöperatie." Tekst en fotografie: Mike Raanhuis

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 36