De kracht van de coöperatie rabo denktank Hoofd directoraat Kennis en Economisch Onderzoek Wim Boonstra over de sterkte van de coöperatie en het functioneren ervan in de financiële maatschappij. De Rabobank is een coöperatieve bank. Met een kleine 140 aangesloten banken en ruim 1,8 miljoen leden is de bank diep verankerd in de Nederlandse samenleving. De Rabobank is ook een sterke bank. Zij heeft de financiële crisis die in 2007 begon en nog steeds niet is uitgeraasd goed doorstaan. Rabo wordt door velen gezien als een van de veiligste banken ter wereld. Een betere reclame kan het coöperatieve model zich niet wensen. Het voorbeeld van de Rabobank staat niet op zichzelf. In het algemeen kan worden gesteld dat coöperatieve banken de crisis relatief goed hebben doorstaan. Dat is velen niet ontgaan. Mede daardoor zal het jaar 2012 in het teken staan van het 'VN Jaar van de Coöperatie'. Maar wat is nu eigenlijk de kracht van de coöperatie? In de huidige crisis is vaak gewezen op de sterke balans van de Rabobank, waardoor zij forse klappen kon opvangen. Dat moge waar zijn geweest in de jongste crisis, maar het verklaart niet dat in de jaren twintig van de vorige eeuw in ons land coöperatieve banken de toenmalige crisis veel beter doorstonden dan hun commerciële collega's. Indertijd waren de Raiffeisen- en Boerenleenbanken relatief zwak gekapitaliseerd. Toen was het de kwaliteit van het krediet dat doorslaggevend was. In een lokale coöperatie leende je uiteindelijk toch geld van je buren en familie en de groepsdruk zorgde voor een hoge betalingsmoraal. En voor risicomijdend gedrag, want met het geld van buren en familie neem je geen onnodige risico's. Wereldwijde reikwijdte De Rabobank anno 2011 is natuurlijk in veel opzichten niet meer vergelijkbaar met de lokale kredietcoöperaties van pakweg honderd jaar geleden. De lokale banken zijn groter en professioneler en Rabobank Nederland heeft met Rabobank International en de dochterinstellingen een wereldwijde reikwijdte. Toch heeft de organisatie in veel opzichten nog steeds de cultuur van de vroege Railfeissen- en Boerenleenbanken. Dat komt nog altijd door de worteling van de lokale banken in hun gemeenschap, en de governance die de lokale banken op hun beurt weer uitoefenen op Rabobank Nederland. Die governance is strakker dan bij beursgenoteerde banken. Anders dan aandeelhouders zijn de beslissers bij de Rabobank direct betrokkenen die genomen besluiten zelf moeten implementeren. Dat garandeert een zorgvuldige besluitvorming en, belangrijker nog, dat er snel wordt bijgestuurd als zaken niet goed gaan. Verder is de groep betrokken stakeholders groot. Dat verkleint de kans op interne machtsconcentraties. De Rabobank is een zeer democratisch geleide organisatie. Stabiele factor De stabiliteit van de Rabobank kent vele facetten. Financieel solide, niet beursgenoteerd (geen toevallige bijkomstigheid, maar een bewust besluit), een hoge betalingsmoraal bij klanten en een nuchtere mentaliteit; ieder aspect draagt bij aan de kracht van de Rabobank. De aanwezigheid van een financieel krachtige coöperatie draagt ook bij aan de stabiliteit van het financieel bestel. Dat is overigens niet eens zozeer een verdienste van het coöperatieve model op zichzelf. Het is juist belangrijk dat een financieel bestel banken met uiteenlopende oriëntaties kent. Want een financiële monocultuur is inherent instabiel, maar hoe sterker de risicoprofielen van banken uiteenlopen, des te stabieler is het systeem. Reden genoeg om ook in het Jaar van de Coöperatie het coöperatieve model eens goed voor het voetlicht te brengen. BANK IN BEWEGING 35

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 35