Waarom de VN de coöperatie promoot gastcolumn 'Coöperatieve ondernemingen bouwen een betere wereld'luidt het thema van het Jaar van de Coöperatie - een thema dat de bijdragen weergeeft van coöperaties aan sociaaleconomische ontwikkelingen. Als economische ondernemingen en als zelfhulporganisaties helpen coöperaties om inkomens- en werkgelegenheidskansen voor hun leden te creëren, te verbeteren en te beschermen. Coöperaties dragen bij aan economische groei in bijna alle sectoren: landbouw, bankieren, verzekeringen, woningbouw, elektriciteit, water en gezondheidszorg en groene economie. Nog een punt waaruit dit belang blijkt: coöperaties hebben wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen in dienst en landbouwcoöperaties spelen een belangrijke rol als het om de productie en distributie van voedsel gaat, noodzakelijk voor de voedselvoorziening. Omdat coöperaties bestaan uit leden en diep geworteld zijn in gemeenschappen helpen zij de armen om vooruit te komen en zorgen ze voor werkgelegenheidskansen voor vele sociale groeperingen, zoals mindervaliden, vrouwen, jongeren, ouderen en behoeftigen. Om een voorbeeld te noemen: financiële coöperaties zijn de grootste leveranciers van microfïnanciële diensten voor de armen. Als mensgerichte ondernemingen versterken coöperaties sociale cohesie en gemeenschapszin, doordat ze coöperatieve waarden en principes zoals democratische waarden, solidariteit en respect voor het milieu aanhangen. Met andere woorden: terwijl ze tegemoetkomen aan de behoeften van individuele leden, zijn coöperaties katalysatoren voor sociaaleconomische ontwikkelingen in hun gebied. Het Jaar van de Coöperatie heeft drie doelen: 1) belangstelling kweken voor coöperaties bij een groot publiek, 2) de vorming en de groei van coöperaties en 3) regeringen aanmoedigen om beleid te maken dat de groei van coöperaties bevordert. Kortom, activiteiten van het Jaar van de Coöperatie zullen zich concentreren op de promotie van en de bewustwording bij een groter publiek van coöperaties. Andere activiteiten zullen zich richten op het verstevigen van coöperaties als toegangswegen tot het genereren van werkgelegenheidskansen voor jongeren, vrouwen, mindervaliden, ouderen en behoeftigen, die vaak worden gediscrimineerd en uitgesloten van werkgelegenheidskansen. De VN zal samenwerkingsverbanden aangaan met aangesloten landen, de VN-organisaties, coöperatieve organisaties, universitaire instellingen en de maatschappij met betrekking tot activiteiten zoals capaciteitsopbouw, training en onderzoek om coöperaties te versterken. De steun van de Rabobank voor het Jaar van de Coöperatie is een voorbeeld van een dergelijk samenwerkingsverband. Rabobank helpt ons niet alleen financieel met het Jaar van de Coöperatie, maar ook middels het delen van kennis. De VN waardeert deze wijze van samenwerken. Dit maakt duidelijk hoe we op een coöperatieve manier allemaal kunnen samenwerken door middelen en talenten samen te brengen, om zodoende een betere wereld te creëren. Sha Zukang (China, 1974) is onder-secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor Economische en Sociale zaken. Hij bekleedt deze functie sinds 1 juli 2007 en is als zodanig verantwoordelijk voor de opvolging van alle belangrijke VN-toppen en- conferenties. In 2010 werd Sha Zukang benoemd tot secretaris-generaal van de VN-conferentie voor Duurzame Ontwikkeling, die in 2012 in Brazilië zal worden gehouden. BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 34