Publieke Sector Rl Team Publieke Sector maakt deel uit van Grootbedrijf binnen Rabobank International en richt zich met circa veertig mensen op de sectoren zorg, woningcorporaties, onderwijs, decentrale overheden en charitas. Wie doet wat in het team en hoe ligt de werkverdeling tussen het team op centraal niveau en de collega's'in het land'? Jan Willem Slooten (Hc ofd Credit Loans Publieke Sector): "De relatiemanagers, verspreid over de negen regiokantoren van Grootbedrijf, vervullen in samenspraak met de lokale banken een regierol bij grote, complexe relaties en een meer adviserende rol bij kleinere relaties. Binnen het centrale team zorgen financieringsspecialisten samen met de relatiemanagers voor kredietaanvragen eiirevisies; sectorspecialisten onderhouden de contacten met beleidsbepalers, brancheorganisaties en grote marktpartijen in hun sector. Zij hebben een belangrijke rol bij het verspreiden van kennis, het signaleren van commerciële mogelijkheden en de vertaling van die mogelijkheden in nieuwe producten of diensten." I bewerking van de publieke sectormarkt. Wel hebben we landelijke initiatieven en bijeenkomsten om de zichtbaarheid van de Rabobank in de verschillende sectoren te versterken." Hoe haken jullie in op de trend waarbij instellingen kiezen voor de coöperatie? Nynke Struik (Kennismanager Publieke Sector): "Met name in het onderwijs en de zorg is een toenemende interesse voor de coöperatie als organisatievorm. Belangrijk vraagstuk hierbij is of deze organisatievorm instellingen kan helpen om hun relatie met hun stakeholders te versterken. Deze ondersteuning concentreert zich voornamelijk op het informeren over hoe ons organisatiemodel werkt, waarbij we intensief samenwerken met het directoraat Coöperatie Duurzaamheid." Zijn jullie louter ondet eunend? Jeroen Vrolijks (Sectorspecialist Onderwijs Charitas): "De kerntaak van Publieke Sector is delndersteuning van lokale banken bij de Op welke manier onderscheidt het team Publieke Sector zich van vergelijkbare teams bij andere financiële instellingen? Frank Nivard (Directeur Publieke Sector): "De combinatie van lokale 30 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 30