Voorwoord redactioneel COLOFON Bank in Beweging is een coproductie van het directoraat Coöperatie Duurzaamheid en het directoraat Communicatie van Rabobank Nederland. Het is een intern magazine dat vier keer per jaar wordt toegestuurd aan commissarissen, bestuurders en managers van de Rabobank. Het blad wordt geproduceerd door Rhbm Publishing uit Amsterdam. Redactieraad Mariëlle Custers Ronald Korpershoek Vincent Lokin Fokkeline Padmos Peter Sluis Joop Spijker Ton ny Triezen berg Bert van Wanrooij Rhbm Publishing Wendy Klaasse Eva Schravesande HansVerstraaten Vormgeving Nicky Schouten Medewerkers Wim Boonstra Walter van de Calseyde Joke Mooij Guus Peters Pierre Spaninks Fotografie/illustraties Rhonald Blommestijn, Jiri Büller, Merlijn Doomernik, Olaf Hartong, Leendert Masselink, Uitgeverij 12 Provinciën, Mike Raanhuis, Edwin Walvisch Druk Roto Smeets Grafi services Rabobank Nederland Contact Postbus 17100,3500 HG Utrecht o.v.v. interne adrescode UCB 532 telefoon: 06 - 51842684 bankinbeweging@rn.rabobank.nl MIX V Van verantwoorde herkomst www.fsc.org FSC® C014400 Het VN Jaar van de Coöperatie, dat wordt voor ons een uitdaging. Over een aantal plannen om tot uitwerking te komen, zijn de banken inmiddels geïnformeerd. Graag wil ik dit voorwoord benutten om mijn gedachten over de coöperatie met u te delen. Binnen de Rabobank leeft nog weieens het idee dat de status van coöperatie als een soort van panacee beschouwd kan worden. Dat zou ik een misverstand willen noemen. Het is de prachtige manier waarop we binnen Rabobank ons bedrijfsmodel hebben vormgegeven waardoor we zo sterk staan. Het zijn van een coöperatie alleen heeft daar weinig mee van doen. We kennen immers genoeg voorbeelden van coöperaties die het helemaal niet goed doen, of die de status van coöperatie bijna ontkennen. Andersom kun je ook veel eigenschappen die wij in onze opvatting koppelen aan onze coöperatieve status, toeschrijven aan bedrijven die een heel andere ondernemingsvorm kennen. Bovendien zou ik graag los willen komen van het blauw-oranje-denken dat de afgelopen tien jaar in onze organisatie geslopen is. Het is bijna alsof je er tegenstellingen mee creëert. En in dat licht snap ik het heel goed dat onze collega's die opgesteld staan om direct met onze klanten zaken te doen, vaak met enige scepsis kijken naar de zogenaamde oranje kant van de bank. Ik vind dat we er niet meer over moeten praten. We zijn een bank. En we willen goede zaken doen.Ten behoeve van onze leden en klanten, waarbij het in ieders belang is dat onze tarieven zodanig zijn dat wij zelf een gezonde toekomst hebben. Maar wel vanuit een andere inborst dan de meeste andere banken. Vanuit het besef dat we een andere opdracht hebben in een omgeving waarin we thuis zijn en waarin we ons ook medeverantwoordelijk voelen. Een derde aspect betreft de mate waarin we er zelf in slagen om onze coöperatieve waarden in praktijk te brengen. We kunnen er in allerlei verbanden lang over praten in vaak hoogdravende termen. Maar de concrete voorbeelden hebben we echt onder handbereik. Ook de verkeerde voorbeelden trouwens, waarbij we ons best eens vaker mogen afvragen of'dichtbij, betrokken en toonaangevend'werkelijk aan de orde is. Uit vele positieve, concrete voorbeelden blijkt onze stabiliteit als bank met een lange termijnstrategie gericht op zekerheid in de toekomst en de rol die we hebben gespeeld in een eigen omgeving, lokaal, nationaal en internationaal. Zoals onze opstelling in de EHEC-crisis, ons financieringsbeleid in de huizenmarkt, het feit dat onze afdeling Bijzonder Beheer erin slaagt om een imponerend percentage bedrijven weer gezond te krijgen, onze enorme bijdrage aan het wereldvoedselvraagstuk via de Foundation, Development, Rural Retail en Wholesale. Laten we dat met elkaar uitdragen. Wij gaan u voorzien van genoeg prachtige voorbeelden, en laten we met elkaar ook de lokale verworvenheden delen. Ik wens u veel leesplezier! Dirk Duijzer Directeur Coöperatie Duurzaamheid

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 2