'De coöperatie is het middel voor het doel dat we wilden bereiken' (Edwin Best, Colour My Company) niet meevallen trouwens. We hebben het momenteel niet al te makkelijk, wat overigens voor alle coöperaties in deze branche geldt: veel maatregelen voor alternatieve energie zijn door dit kabinet afgeschaft, dat geldt ook voor zonne-energie. Hetgeen er toe leidt dat we er momenteel minder leden bij krijgen dan gehoopt." Volgend jaar is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperatie. Veel mensen hebben geen idee wat een coöperatie is. Is dat erg? Edwin: "Nou, wél als het om de belastingdienst gaat. Als je bij de fiscus een vraag hebt over een B.V. krijg je antwoord, maar bij een coöperatie vallen ze stil. Bij klanten is het tweeledig: onbekend maakt onbemind, maar als je de voordelen van een coöperatie uitlegt, snappen ze het wel en zien ze de voordelen." Fred: "Zeker bij de overheid en bij de belastingdienst is de kennis van coöperaties erg klein. Dat stoort me wel. Voor een vennootschap is bij wijze van spreken alles duidelijk, alles geregeld." Charissa: "De coöperatie heeft een stoffig, ouderwets imago. Dat is van lieverlee zo ontstaan." Fred: "Ik vind een coöperatie juist van deze tijd. Je werkt met andere partijen aan je idealen en ambities - zonder al te veel juridisch ingewikkeld gedoe." Henri: "Het heeft denk ik ook met welvaart te maken. Iedereen kon het de laatste tientallen jaren wel alleen af. En in deze tijd dringt het besef door dat je met elkaar toch soms net even wat verder kunt komen." Charissa: "Het is én én. Het aantal coöperaties neemt enorm toe, ik denk toch dat het gevoel van binding en saamhorigheid weer gaat terugkomen." Henri: "Mwoaah, saamhorigheid klinkt wel erg stoffig..." Charissa: "Maar je wilt toch samen ergens voordeel uithalen." Henri: "Maar het is ook keiharde business. Je staat weliswaar samen sterker en soms kun je niet anders. In de agrarische sector is vijftig procent coöperatief en vijftig procent doet zaken met de particulier. Maar ik heb als het bijvoorbeeld om veevoer gaat meer vertrouwen in een coöperatie." Charissa: "Dat is een woord wat aangeeft waarom coöperaties zo belangrijk gaan worden: vertrouwen. Het moet veel meer gaan om het elkaar gunnen van business dan om die keiharde paar euro meer of minder." Hoe kijken klanten aan tegen de coöperatieve ondernemingsvorm? Edwin: "Wat wij terugkrijgen van klanten is dat wij als coöperatie een rijkere oplossing bieden. Wij kijken naar een klant vanuit verschillende invalshoeken en dat leidt absoluut tot een meerwaarde. Die kun je rechtstreeks toeschrijven aan de gekozen ondernemingsvorm. De coöperatie is het middel voor het doel dat we wilden bereiken. We keken welke ondernemingsvorm het beste zou passen. Een B.V.? Dan krijg je gedoe met aandelen. Een v.o.f. of een maatschap was niet professioneel genoeg, een N.V. was het ook niet.Toen bleef de coöperatie over." Charissa: "De coöperatie heeft ook iets in zich van: samen zijn we beter of kunnen we beter worden. Dat merkt een klant." Henri: "Beslissingen nemen binnen een coöperatie gaat vaak wat stroperiger. Het duurt langer, dat kan een nadeel zijn. In een snelle markt kun je dan soms achter de feiten aanlopen. Maar als het gaat over de langetermijnstrategie is het vaak goed om er net even iets langer over door te praten. Het is één van de redenen waarom de Rabobank het in deze tijd beter doet dan de andere banken." Fred: "Bij een coöperatie hoort de factor duurzaam. Je doet dingen inderdaad voor de lange termijn. Hadden we gekozen voor een B.V., dan hadden we moeten werken met 550 aandeelhouders. Nou, dat lijkt me echt niet werkbaar in de praktijk." BANK IN BEWEGING 29

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 29