best practice Interim Bemanning Nederland "In onze bestuursvergaderingen kan het er soms fel aan toe gaan. Besluiten vallen niet zonder slag of stoot" Wat Detachering van interim-machinisten voor alle soorten hijskranen (zowel nationaal als internationaal) en verzorging van hijsopleidingen Leden Vier zelfstandige ondernemers Sinds 2000 Website www.interimbemanning.nl www.hijsopleidingen De Coöperatie Interim Bemanning Nederland UA is een samenwer kingsverband van vier zelfstandige hijskraanmachinisten. Telescoop kranen, rupskranen, draadkranen, verreikers, top- en torenkranen - alles wat hijst kunnen zij bedienen. Leon van Holten is gespecialiseerd in het hijswerk bij gas- en stoomturbines van energiebedrijven. Binnen de coöperatie neemt hij de werkplanning voor zijn rekening. Peter de Jong is veiligheidskundige en bewaakt de certificering - als hij niet boven in een torenkraan zit. Jasper van de Pol is fulltime docent aan de opleidingen, die de coöperatie ook verzorgt. Jan Bootsma combineert het bedienen van hijskranen en zandzuigers met het voorzitterschap van de coöperatie. "Wij hebben destijds met zijn vieren een coöperatie opgericht, omdat we als zelfstandigen steeds uit de boot vielen bij aanbestedingspro cedures", vertelt Bootsma. "Bovendien kregen we onenigheid met de belastinginspecteur, omdat we volgens hem te weinig opdrachtgevers hadden. Als coöperatie kunnen we beter aan de eisen van klanten voldoen, en voor de fiscus geldt nu dat iedere klant een klant is van ons allemaal." Van Holten, De Jong, Van de Pol en Bootsma beperken de omvang van de coöperatie bewust tot hun vieren. Wel kunnen collega's met wie zij voor langere tijd samenwerken tijdelijk lid worden, zodat ook zij onder de paraplu van de coöperatie kunnen werken. Vaker wel dan niet worden die collega's gerekruteerd uit de Beroepsvereniging Interim Machinisten, waarin Bootsma ook een voortrekkersrol speelt. "Wij zijn vier totaal verschillende persoonlijkheden", vertelt Bootsma over de samenwerking binnen de coöperatie. "In onze bestuursverga deringen kan het er soms fel aan toe gaan. Besluiten vallen niet zonder slag of stoot. Maar we komen er altijd samen uit." Door de stagnatie in de bouw had Interim Bemanning Nederland in 2010 een minder jaar dan anders. Inmiddels trekt het weer aan en is de orderportefeuille behoorlijk gevuld. "We hebben het mooiste vak dat er is. Rijk worden we er niet van, maar we kunnen er prima van leven." 24 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 24