Coöperaties in soorten en maten Coöperaties zijn er niet alleen in de financiële wereld. Integendeel, de meeste vinden we in andere sectoren van de samenleving: in de zorg, in media en communicatie, in de energie of in het onderwijs. Ook zelfstandige ondernemers zoeken steeds meer de samenwerking en richten dan een coöperatie op. Bank in Beweging zocht en vond zes aansprekende voorbeelden. Wat doen deze ondernemingen precies, waarom doen ze dat als coöperatie, en hoe werkt het in de praktijk? Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen "We houden de zorg dicht bij de cliënt" Tekst: Pierre Spaninks Fotografie: Edwin Walvisch De verloskundige vervult een spilfunctie in de zorg rond zwanger schap en bevalling. Een belangrijke innovatie in die zorg, de opkomst van de prenatale screening, was in 2006 aanleiding voor acht verloskundige praktijken om te gaan samenwerken als Coöpera tieve Verloskundigen Nijmegen e.o. (CVN). Inmiddels heeft deze coöperatie vier bedrijven van waaruit inkomsten worden gegenereerd. Het Verloskundig Centrum Nijmegen voert de prenatale screenings uit. Het Verloskundig Cursus Centrum Nijmegen geeft regionaal voorlichting en cursussen voor zwangere vrouwen. De afdeling Scholingen verzorgt trainingen voor collega-verloskundigen en kraamverzorgenden. En de vierde en nieuwste loot aan de stam is het geboortehuis Neo, een plek om te bevallen in huiselijke sfeer, maar wel omringd door alle zorg die nodig is. In de coöperatie wordt alleen samengewerkt tussen verloskundigen praktijken op praktijkoverstijgende onderwerpen. De overige zorg en de praktijkvoering blijven buiten de coöperatie. "We houden de zorg dicht bij de cliënt: in de verloskundigenpraktijk als dit mogelijk is, en bovenpraktijks als dat kwalitatief beter is of als het niet anders kan", verklaart algemeen directeur Carola Groenen. Groenen kwam enkele jaren geleden als extern voorzitter bij de coöperatie om de organisatie te helpen ontwikkelen, en is er sinds kort in dienst als directeur. Zij heeft zelf ook een achtergrond als verloskundige, maar ontwikkelde zich later tot adviseur en manager in de zorg. Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door een verloskundige uit iedere deelnemende praktijk, aangevuld met een van buiten afkomstige professionele penningmeester. "In een coöperatie die zo snel groeit als de onze", licht Groenen toe, "blijft het een uitdaging om steeds weer de juiste balans te vinden tussen de wens om alle leden mee te laten praten en mee te laten beslissen, en de noodzaak om als het eropaan komt knopen door te hakken." De afspraken die de leden van CVN daar de komende tijd over moeten maken, zijn onderwerp van een algemene vergadering in het najaar. Groenen en haar collega's hebben daar alle vertrouwen in. Wat Gezamenlijk vormgeven aan verloskundige diensten Leden Acht verloskundige praktijken in Nijmegen en omstreken Sinds 2006 Website www.neobevaltbeter.nl 20 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 20