De samenleving verandert snel, kijk maar naar het gebruik van internet en smartphones 10 vragen aan... 2012 is het Jaar van de Coöperatie. Wat gaat het direc toraat Groep ICT hieraan bijdragen? "Daar wordt nog volop over nagedacht. De werkgroep die dit voorbereidt, overweegt een vorm van 'social gaming'aan te bieden. Daarmee leren we mensen in Nederland beter te begrijpen wat een coöperatie is en hoe die werkt." Gaan onze leden zich in de toekomst ook steeds meer virtueel organiseren en manifesteren? "Absoluut. Daar zie je nu ook al mooie voorbeelden van. Zo heeft een lokale bank haar leden gevraagd om als digitaal klantenpanel te reageren op haar dienstverlening. Toen bleek dat verschillende medewerkers online heel verschillende antwoorden gaven op een klantvraag, zijn er vervolgens samen met de klanten betere, eenduidige antwoorden geformuleerd. Een ander voorbeeld is een initiatief voor jongeren:'Baas Over Eigen Geld'(BOEG). Als maatschappelijk verantwoorde bank geven wij jongeren virtueel inzicht in de gevaren van rood staan." Waar zitten de grootste knelpunten voor ICT? "Op de eerste plaats moeten de lokale banken hun klanten kunnen bedienen. Ondanks dat we er bij ICT alles aan doen om de systemen en programma's goed te laten lopen, gaat er nog te vaak iets mis. Zo hebben we onlangs ook in een brief opheldering gegeven aan directies van aangesloten banken over storingen die waren opgetreden in verschillende werkge bieden. Deze ontstaan vaak als gevolg van het invoeren van nieuwe functionaliteiten. En elke storing is hinderlijk. Naast stabiliteit is ook veiligheid een steeds belangrijker thema, ook voor klanten zelf. Een tweede prioriteit is dat we onze oude betaal- en hypotheeksystemen moeten vervangen, bijvoorbeeld vanwege de internationale betalingsmethode Sepa (Single Euro Payments Area). Maar het belangrijkste is dat de lokale banken en Rabobank Nederland samen blijven optrekken binnen de coöperatie. ICT moet naadloos aansluiten bij de behoefte van de klanten en lokale banken." Hoe kijkt u terug op de ICT Masterclasses? "Heel positief. Het gat tussen Groep ICT en de bestuurders is nog aanzienlijk en we moeten er alles aan doen om dat kleiner te maken. Dit jaar hebben we drie grote masterclasses georganiseerd voor 750 lokale directieleden en commissarissen. Zij hebben op allerlei manieren kennis en vaardigheden kunnen opdoen die ze nodig hebben in hun werk. Daar valt ook niet aan te ontkomen als je ziet hoe snel de techniek gaat. We hebben heel veel positieve respons gekregen van de deelnemers aan de ICT Masterclasses. Hun feedback gebruiken we om te bepalen hoe we hiermee verdergaan." Op welke manier kan de Groep ICT kennisdeling binnen de Rabobank bevorderen? "We investeren onder andere in de verbetering van intranet om direct contact met elkaar te kunnen onderhouden. Kennis deling is voor onze bank heel wezenlijk en dus een onderwerp van aanhoudende aandacht. Daarom geven we ook blijvend informatie over IT-ontwikkelingen via het ICTC@hier, dat we na de ICT Masterclasses beschikbaar stellen aan de bestuurders van onze lokale banken." Is innovatief gebruik van social media van essentieel belang om nieuwe producten te doen slagen? "Zeker. Daar zijn we ook massaal mee bezig. We zijn samen met onder meer bol.com koploper in Nederland. Social media past als een handschoen bij Rabobank, omdat je via virtuele kanalen midden in de samenleving staat." U wilt elementen van gamen kopiëren naar de sites van de Rabobank? "Wil je bijvoorbeeld jongeren bereiken, dan moetje anders durven denken. Veel jongeren slaan bijvoorbeeld papieren afschriften en het internetbankieren via een pc over, en gebruiken daarvoor hun smartphone. Door met game- elementen en social media aan te sluiten op hun leefwereld, vergroot je de kans datje hen bereikt." Hoe kunnen social media worden ingezet om mensen bewuster te maken van ons coöperatieve gedachtegoed? "Onze maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld door sport- en cultuurevenementen te sponsoren, kun je goed in beeld brengen via social media. Laatst communiceerde een lokale bank haar verhuizing virtueel via YouTube. Het gaat er dus steeds weer om verbinding te leggen met je leden. Dat is ons bestaansrecht en daar helpt ICT heel mooi bij." BANK IN BEWEGING 19

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 19