BOEKEN Curriculum Commissarissen Visie op leiderschap bij de Rabobank Nationaal Commissarissen Onderzoek 2010 Leiderschap is binnen de Rabobank geen scherp afgebakend begrip. Iedere (toekomsti ge) manager geeft er een eigen invulling aan, al dan niet geïnspireerd door voorgangers en voorbeelden binnen en buiten de organisatie. Toch is er behoefte aan reflectie op leiderschap. Een boek en een site op het intranet van de Rabobank geven daar nu, op initiatief van het directoraat HR, volop mogelijkheden voor. Het boek Leiderschap bij de Rabobank stimuleert het reflecteren op leiderschap binnen de bank. In het boek zijn 26 bijdragen opgenomen in de vorm van columns en interviews met gepassio neerde Rabobank-leiders en betrokken schrijvers en wetenschappers. Enkele namen: Piet Moerland, Dirk Duijzer, Bert Mertens, Elly van 't Hof en Herman Wijffels. Ook mensen van buiten de bank, zoals journalist Jeroen Smit en hoogleraar Erik van der Loo, zijn geïnterviewd over hun visie op leidinggeven, om het beeld zo completer en breder te maken. Naast een visie geven de interviews een beeld van de persoonlijkheid van de 26 leiders. De portretten laten zien welke gebeurtenissen in vloed hadden op de drijfveren van de geïnterviewden, welke keuzes zij gemaakt hebben. Om daarmee indirect te tonen dat de loopbaan wegen naar de Rabobanktop zo gevarieerd zijn als de wegen naar Rome. Het boek, dat binnen de organisatie wordt verspreid via de manage mentprogramma's van HR, is als bladerbare PDF te vinden op het RaboWeb en Governet. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2010, uitgevoerd door Auke de Bos en Mijntje Lückerath-Rovers van het Erasmus Instituut Toezicht en Compliance, geeft inzicht in hoe wordt gedacht over het afleg gen van verantwoording door commissarissen en toezichthouders in bijvoorbeeld het RvC-verslag of via andere communicatiemiddelen. Het onderzoek gaat in op de wijze waarop de RvC communiceert, en hoe dit verbeterd kan worden. Tip: In de gastcolumn, op pagina 34 van deze Bank in Beweging, vertelt prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers hoe je zonder steeds meer wetgeving toch sturing kunt geven aan gewenst gedrag in de bestuurskamer. www.toezichtencompliance.nl/publicaties 12,50 (excl. 2,30 verzendkosten) In toenemende mate worden er hogere eisen gesteld aan commissarissen. Niet alleen bancaire processen zijn complex. De samenleving vraagt ook om trans parantie en kwalitatief toezicht. Permanente educatie is een veelgehoord begrip geworden. Reden om het opleidingsprogramma voor commissarissen van Rabo- banken weer eens te herzien. Naast een aantal kleinere verbeteringen springen twee zaken vooral in het oog: 1In de toekomst kunnen we meer gebruik gaan maken van digitale kennisontwikkeling en kennisdeling. 2. Het tweejaarlijks bijwonen van de commissarissen- conferentie zou vanzelfsprekend moeten worden. Die commissarissenconferentie zal voor het eerst worden gehouden rond de jaarwisseling. Tijdens zo'n conferentie stelt men zijn eigen modulepakket samen. Een beperkt aantal onderwerpen zal plenair worden behandeld. Het merendeel van de thema's middels intervisiegesprekken onder begeleiding van een mate riedeskundige. In het najaar volgt meer informatie. BANK IN BEWEGING 9

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 9