Hart van de coöperatie open Kader coöperatief dividend geactualiseerd Het nieuwe kantoor van Rabobank Nederland in Utrecht is sinds juni officieel in gebruik. De opening van 'het hart van de coöperatie' gebeurde door tien medewerkers én oud-bestuursvoorzitter Gerard Mertens (93). De ingebruikname van de twee torens laat nog even op zich wachten; dat gebeurt eind van het jaar. Het 105 meter hoge gebouw is een van de meest duurzame en innovatieve kantoorgebouwen van Nederland. Het gebouw, ontworpen door architecten bureau Kraaijvanger-Urbis, sluit aan bij de nieuwe flexibele manier van werken bij de bank, Rabo Unplugged. Medewerkers vinden in het gebouw geen vaste werkplek meer en kunnen gebruikmaken van de meest geavanceerde communicatiemiddelen. In de publieke ontvangsthal van de nieuwbouw bevindt zich ook de Rabo Kunstzone, een permanente tentoonstellingsruimte waar werken uit de kunstcollectie van de Rabobank worden geëxposeerd. Er worden jaarlijks twee tentoonstellingen gehouden: één collectietentoonstelling met een wisselend thema, en één solotentoonstelling van een belangrijke kunstenaar uit de verzameling. Tijdens deze tentoonstelling wordt de kunstenaar uitgenodigd om ter plekke nieuw werk te produceren. De openingstentoonstelling Imagine Being There is nog tot 9 september te zien. De afgelopen jaren hebben lokale Rabobanken hun betrokkenheid bij de lokale samenleving nieuw elan gegeven. Om deze beweging uit te bouwen, is onlangs het kader coöperatief dividend geactualiseerd. De uitgangspunten van het Rabomodel zijn daarbij leidend geweest. Dat betekent redeneren vanuit een brede opvatting over de rol die de Rabobank als coöperatieve financiële dienstverlener in de samenleving wil spelen. De aanscherping van het kader bestaat in de kern uit de noodzaak om actiever van buiten naar binnen te werken. Dat houdt in dat een lokale bank op de hoogte is van de ontwik kelingen in het werkgebied, daar een visie op ontwikkelt en daarbij aangeeft welke rol zij zelf wil spelen. Het nieuwe kader bevat ook een reeks adviezen om voort te bouwen op grond van bestaande activiteiten van bijvoorbeeld de Rabobank Foundation, zodat synergie ontstaat. Het kader is te vinden op RaboWeb AB/Coope- ratie en op Governet. BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 8