Rabo wil integrale hervorming woningmarkt Betaalsysteem voor hockeyclubs De Rabobank wil komen tot een ingrijpende hervorming van de woningmarkt. De zorgelijke situatie op de woning markt vereist een integrale aanpak, op korte én lange ter mijn. Het plan dat bestuursvoorzitter Piet Moerland in juni lanceerde, heeft veel discussie losgemaakt, zowel binnen de politiek als bij betrokken belangengroeperingen. Het plan voorziet onder meer in een verplichte annuïtaire hypo- theekvorm en handhaving van de fiscale renteaftrek. Op korte ter mijn kan dat leiden tot meer doorstroming en op langere termijn tot een stabieler financieel fundament onder de woningmarkt. De fiscale ruimte die door deze maatregel ontstaat, moet worden gebruikt om het starters makkelijker te maken een eigen woning te kopen, bijvoorbeeld door het herzien van de over drachtsbelasting en het vertraagd laten ingaan van de aflossingsverplichting (3-5 jaar). Andere onderdelen van het plan zijn meer bewegingsruimte voor banken voor het verstrekken van een hypotheek en een dynamischere inkomenstoets in de sociale huursector, zodat ook daar de doorstroom op gang komt. De afspraken moeten volgens Moerland worden vastgelegd in een nationaal akkoord waaraan alle betrokken partijen zich committeren. De bestuursvoorzitter verwacht in september met een gezamenlijk bankenplan te komen, waarin het plan van de Rabobank verder is uitgewerkt. Inmiddels heeft het kabinet besloten om de overdrachtsbelasting gedurende de periode van (vooralsnog) een jaar te verlagen van 6 naar 2 procent. De Rabobank beschouwt dit als een belangrijkste eerste stap om de markt vlot te trekken. Als extra duwtje in de rug hoeven klanten van de Rabobank die voor het eerst een hypotheek afsluiten tijdelijk de eerste vier maanden geen rente te betalen. Het voornemen om een deel van de kosten van deze belastingverlaging met een bankenbelasting te compenseren wijst de bank af, omdat dit de ruimte voor kredietverlening en hypotheekverstrekking juist zal beperken. De Rabobank heeft een pakket gelanceerd dat hockey clubs ondersteunt bij de invoering van een betaalsysteem met de mobiele telefoon. Samen met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) wordt mobiel betalen geïntroduceerd in de clubhuizen bij hockeyver- enigingen. Hiermee wordt de administratie efficiënter geregeld en neemt de veiligheid van het barpersoneel toe. Rabobank biedt al langer diensten voor mobiel bankieren aan, waaronder saldo checken en overboekingen doen. Ook het verrichten van betalingen is technisch mogelijk met de mobiele portemonnee van MiniTix en een NFC-chip, die op of in de mobiel geplakt wordt. BANK IN BEWEGING 7

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 7