zou de kweekvijver commissarissen moeten zijn' de stelling Naam: Lense Koopmans Functie: voorzitter raad van commissarissen Waar: Rabobank Nederland "De ledenraden zijn een belangrijke kweekvijver voor de lokale raden van commissarissen. Bij de samenstelling van een raad van commissarissen moet de coöperatieve identiteit goed worden geborgd. Dat kun je bereiken door een aantal commissarissen te benoemen vanuit de ledenraad. Daarnaast heb je natuurlijk ook mensen nodig vanuit hun specifieke deskundigheid; ik noem een accountant, iemand met bancaire ervaring, een jurist. En verder moeten natuurlijk het ondernemerschap en de bestuurlijke ervaring zijn vertegenwoordigd. Dit zijn overigens competenties die soms ook al in de ledenraden te vinden zijn, maar soms ook niet. Maar even los daarvan gaat het erom dat er in elke raad van commissarissen een aantal onversneden coöperatoren zitten. We zijn geen vennootschap, de bindingen met de leden zijn van cruciaal belang." Naam: Astrid van den Eikhof Functie: commissaris Waar: Rabobank Amersfoort "Ik ben het eens met de stelling dat de ledenraad een kweekvijver voor de raad van commissarissen zou moeten zijn. Het lidmaatschap van de ledenraad kan een begin zijn van de kennismaking met de coöperatieve gedachten van de Rabobank. Mensen die niets voelen voor de coöperatie, zullen geen lid worden van de Rabobank en hun tijd niet willen besteden aan de ledenraad. De actieve participatie in de ledenraad kan dus een toetsing zijn van het coöperatieve denken van een beoogd commissaris." "Ik ben het oneens met de stelling. Want door alleen in de kweekvijver te kijken, mis je mijns inziens de kans om de beste kandidaat te vinden: iemand die met een vernieuwende en frisse blik naar de directie kijkt. Daarnaast is er voldoende aanwas van potentiële kandidaten voor de raad van commissarissen. Er zijn altijd kandidaten die zich betrokken voelen bij de bank en zich willen inzetten op het moment dat ze ook op niveau kunnen besturen. Wat mij betreft is de ledenraad er om de richting van de bank uit te stippelen en moeten de commissarissen de doelstellingen formu leren." Naam: Albert Egberts Functie: commissaris Waar: Rabobank Groesbeek-Millingen aan de Rijn Wilt u ook reageren op deze stelling of wilt u een onderwerp ter discussie stellen, mail dan naar: bankinbeweging@rn.rabobank.nl BANK IN BEWEGING 5

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 5