'De ledenraad van de lokale bank voor de raad van Zes commissarissen en directeuren reageren op de stelling: Naam: Hans Barelds Functie: directievoorzitter Waar: Rabobank Dommel en Aa "Ik kan me goed voorstellen dat iemand uit de ledenraad de kwaliteiten en competenties heeft om door te stromen naar de RvC. Aan de andere kant moeten we oppassen dat dit geen automatisme wordt. Op het moment dat er vaste afspraken worden gemaakt over het toetreden dan wel doorstromen van ledenraadsleden kan dat de verhouding tussen een gegadigde, directie, zittende RvC-leden en collega-raadsleden verstoren. Uiteraard is het aantrekken van nieuwe commissarissen soms een zoektocht. Ik zou willen voorstellen om het functioneren van het 'register voor commissarissen' landelijk te verbeteren, zodat dat een basis vormt om kandidaten uit te putten. De vele commissarissen die we nu aantrekken, zijn stevige persoonlijkheden met imposante loopbanen, met daarentegen een beperkt coöperatieve achtergrond. Dat baart mij zorgen." Naam: Jan Simons Functie: commissaris Waar: Rabobank Venlo e.o. "Ledenraad en RvC hebben hun specifieke plaats binnen de corporate governance- structuur. Met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Beide zijn ge diend bij een zo sterk mogelijke kwalitatieve bezetting. Door de ledenraad als kweek vijver te positioneren, dreigt de rol van een ledenraadslid te veel in het perspectief van de mogelijke RvC-rol te staan - wat afbreuk kan doen aan de zelfstandige positie van de ledenraad. De ledenraad dient daarenboven niet te ontwikkelen richting een 'light' versie van de RvC. Zijn er vacatures binnen de RvC, dan kan een geschikt ledenraadslid in overweging worden genomen: het lidmaatschap van de ledenraad hoeft het latere lidmaatschap van de RvC niet uit te sluiten." Naam: Dick van der Meer Functie: voorzitter raad van commissarissen Waar: Rabobank Arnhem e.o. "De profielen van die van een leden raadslid en een RvC-lid verschillen, en ervaring als lid van de ledenraad is op zich niet voldoende kwalificatie. Uiter aard is het een aanbeveling wanneer iemand ervaring heeft én voldoet aan het profiel. De ledenraad is daarom wel een bron voor potentiële kandidaten. Maar het verdient aanbeveling om breed te werven en ledenraadsleden niet in algemene zin de indruk te geven een preferente positie te hebben. Relevant is ook de rol van de ledenraad in de procedure bij de (her)benoeming van commissarissen, die heeft recht van aanbeveling. Wij hebben recent het benoemingsproces herijkt. Onder meer om eventuele aanbevelingen in goede banen te leiden, en we werken met een vertrouwenscommissie uit de ledenraad, om die meer te betrekken." BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 4