Jrf ft. fi UI*' 1 0 Thema 26 Antoon Vermeer 28 Rondetafelgesprek Jan Prins 32 Teamwork 20 22 25 34 35 36 Inhoud #14 Van de commissaris van de lokale bank wordt anno 2011 heel veel gevraagd. Is er binnen de RvC's voldoende expertise, talent, ervaring en commercieel en coöperatief gevoel aanwezig om aan al deze eisen te voldoen? De commissaris als verbindende factor De levenslessen van de vice-voorzitter van de RvC van Rabobank Nederland:'leder mens heeft recht op kritiek'. Vier commissarissen discussiëren over hun (almaar veranderende) rol en hun (almaar toene mende) taken.'De lat is hoger komen te liggen.' itiek' leder mens heeft recht op kritiek 'De lat is hoger komen te liggen Gasthoofdredacteur: Jan Prins, voorzitter raad van commissarissen Rabobank Rotterdam, was bij dit themanummer over commissarissen gasthoofdredacteur. Hij zat tevens het rondetafelgesprek voor over het verleden, heden en vooral de toekomst van de rol van de commissarissen (vanaf pag. 28). De stelling Zes meningen over:'De ledenraad van de lokale bank zou de kweekvijver voor de raad van commissarissen moeten zijn'. Kort Nieuws, achtergronden, agenda. 10 vragen aan... Rudi Kleijwegt, sinds 1 mei DirecteurToezicht Rabobank Nederland. Dialoog Piet Moerland in gesprek met Antony Burgmans, voorzitter van het Wereld Natuur Fonds. Over het verduurzamen van de voedsel- en landbouwketens en het stimuleren van duurzame energie. Dichtbij Een vestiging sluiten? Niet voor Rabobank Gouwestreek, die het fysieke kantoor juist de onderscheidende factor van de Rabobank vindt. Bert Mertens De man die jarenlang pleitbezorger was van Rabobanks coöperatieve gedachtegoed in Nederland gaat nu - met die ideeën en idealen - de grens over. Historie Th.H.A.M. van der Marck: een geestelijk adviseur als toezichthouder. Het team van de Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken. Gastcolumn Prof. dr. Mijntje Lückerarth-Rovers over gewenst gedrag in de bestuurskamer. Rabo denktank KEO werkt aan een studie over het wereldvoedsel- vraagstuk. Gedane Zaken Hans Engels, Eerste Kamerlid en RvC-lid Rabobank Noord-Drenthe. BANK IN BEWEGING 3

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 3