'Wat ik weieens mis bij Rabobank is dit: we zijn met 141 banken, en eigenlijk doen we in het hele land hetzelfde kunstje' rondetafelgesprek JP:' 'Hoe zorg je ervoor dat de kennis van de raad op peil blijft? Doen jullie daar iets mee? Permanente educatie?" LKH: "Via Governet is er aanbod van workshops op het gebied van governance en dergelijke, dat doen we af en toe. En we shoppen ook buiten het programma van Rabobank Nederland. Wij evalueren elk jaar ons functioneren om te zien waarin we ons collectief of individueel moeten versterken. Op het gebied van ICT, bijvoorbeeld, gaan we nu een masterclass volgen. We merken dat ontwikkelingen op het gebied van elektronisch bankieren weliswaar een hoge vlucht nemen, maar dat we zelf meer tot de volgers behoren. Als je dat signaleert moet je een pas bij zetten." EW: "Ik vind het ook je eigen verantwoordelijkheid om je kennis op peil te houden." JP:' 'Hoe zit het met het afleggen van verantwoording over je werk van de afgelopen twaalf maanden? In het jaarverslag wordt door de RvC niet echt verantwoording afgelegd. Soms merk ik dat het bij de ledenraad niet altijd even helder is wat we nu eigenlijk doen en wat onze verantwoordelijkheden zijn." EW: "Ik heb bij de laatste ledenraadvergadering heel helder en tot in details verteld wat we hebben gedaan. Dit werd bijzonder gewaardeerd. Die transparantie is heel belangrijk. Ook voor de medewerkers, trouwens." (Everard Winters, voorzitter RvC Rabobank Weerterland en Cranendonck) LKH: "Je hebt heel actieve leden die zeer geïnteresseerd zijn en veel details willen weten. Daarom hebben we rond het gevoerde toezicht een extra bijeenkomst voor hen georganiseerd. Het blijft een beperkte groep. Je bent steeds aan het zoeken, want je wilt verantwoording afleggen. Maar tot hoe ver gaat dat?" JP: "Toch vind ik dat we er niet aan moeten toegeven. Je móét verantwoording afleggen, ook al vraagt niemand er direct om." Een heikele kwestie: de RvC stelt het bestuur van haar bank aan, maar daarvoor is instemming van Rabobank Nederland nodig. Meestal draagt SMO (Stuurgroep Management Ondersteuning) een kandidaat voor en dat leidt in de praktijk nog weieens tot frictie. Is de beste kandidaat van 'Utrecht' ook de meest geschikte kandidaat voor deze lokale bank op dit moment? Het onderwerp houdt de gemoederen danig bezig. De RvC is weliswaar verantwoordelijk voor het belonen en beoordelen, en doet functionerings- en beoordelingsgesprekken, maar zij gaat weer niet over de carrière van de individuele bankier. JP:' 'In onze evaluaties van de RvC in Rotterdam kwamen we tot de conclusie dat we nog te weinig aandacht besteden aan het werkgeverschap. Hoe zien jullie dat?" LKH: "Ik zie het aanstellen van een goede directie als belangrijkste taak voor een commissaris. Je zou dan het liefst landelijk willen werven en uit een ruim aanbod kunnen selecteren. Maar Rabobank Nederland stelt aan de RvC één kandidaat voor. Die mag je afwijzen en dan komt er een andere kandidaat. Dat voelt weieens als gedwongen winkelnering en wringt soms met onze verantwoordelijkheid om de beste mensen aan te stellen." JP:' 'Dit hoor ik vaker. Ik heb het eens aan een lid van de RvB voorgelegd. Hij vroeg me: 'Wat kan ik voor je doen?' Mijn antwoord was: 'Heel eenvoudig: leer me te kiezen uit één.' Waarom is er altijd maar één kandidaat? Als iemand anders belangstelling toont, waarom zou je daar dan niet mee kunnen praten? Adverteren ligt al helemaal gevoelig. Maar in het belang van de bank kan het nodig zijn. Ik heb overigens de indruk dat er wel verbeteringen in het proces hebben plaatsgevonden. Onze recente ervaringen bij de vervulling van directievacatures zijn positiever." EW: "De afgelopen jaren hebben wij met een groot aantal personele mutaties te maken gehad. Dat is ook logisch. Maar we kregen niet altijd de kandidaten aangedragen die we nodig hadden. Door veelvuldig en positief overleg met SMO zijn wij erin geslaagd de functies op een adequate en goede wijze in te vullen." JP: "Wij zijn als RvC werkgever en verantwoordelijk, maar we zijn niet de enige 'baas' als het gaat om de beoordeling van de directeur voor zijn vervolgcarrière. Er spelen allerlei krachten en machten mee waarop we zelf geen invloed hebben." LKH: "En ons systeem maakt dat directeuren met wie het niet zo goed gaat van baan naar baan worden begeleid. Dat is een groot CAO-recht. Maar het legt wel een claim op de werkgever en het toezicht." JP: 'We moeten, denk ik, als commissaris nog assertiever zijn. Mijn boodschap is: geef ons een vroegtijdiger rol in het selectieproces'. Ik merk dat we heel gepassioneerd zijn over ons vak en dat we de bank echt verder willen brengen." LKH: "Ja, het is ook een ontzettend leuk en professioneel bedrijf. Het is fantastisch om daar als toezichthouder aan te mogen bijdragen. Dan wil je zaken nog beter maken." De tijd blijkt omgevlogen, de agenda's vragen om aandacht. Prins filosofeert hardop: "Ik merk dat we nog uren kunnen doorgaan. Ergens zou er een plek moeten zijn waar de voorzitters van RvC's regelmatig bijeen kunnen komen om te praten over hun vak..." BANK IN BEWEGING 31

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 31