r\ Authentiek toezicht COLOFON Bank in Beweging is een coproductie van het directoraat Coöperatie en Duurzaamheid en het directoraat Communicatie van Rabobank Nederland. Het is een intern magazine dat vier keer per jaar wordt toegestuurd aan bestuurders, commissaris sen en managers van de Rabobank. Het blad wordt geproduceerd door Readershouse Brand Media uit Amsterdam. Redactieraad Wilbert van den Bosch Ronald Korpershoek Fokkeline Padmos Peter Sluis Joop Spijker TonnyTriezenberg Readershouse Brand Media Wendy Klaasse Eva Schravesande Hans Verstraaten Vormgeving Nicky Schouten Medewerkers Walter van de Calseyde Joke Mooij Leo Alexander Schlangen August Sjauw Koen Fa Arnevan der Wal Fotografie/illustraties Rhonald Blommestijn Fjodor Buis Merlijn Doomernik Fransjan Fortunati Olaf Hartong Friso Keuris Leendert Masselink Uitgeverij 12 Provinciën Mike Raanhuis Georges van Wensveen Druk Roto Smeets Grafi services Rabobank Nederland Contact Postbus 17100,3500 HG Utrecht o.v.v. interne adrescode UCB 532 telefoon: 06-51842684 bankinbeweging@rn.rabobank.nl MIX V «te/ Papier van verantwoorde herkomst ucr1 www.fsc.org FSC® C014400 Schandalen bij beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd hebben er toe geleid dat de positie van de toezichthoudende commissaris in een ander daglicht is komen te staan. Van commissarissen wordt verwacht dat ze scherper dan in het verleden een onafhankelijke rol vervullen in de relatie tot bestuur en directie van het bedrijf. Er worden hoge eisen gesteld aan de professionaliteit van de commissaris. Commissarissen dienen zich voortdurend bij te scholen op het terrein van ICT, toezicht, control, risicobeheersing en HR. Heel soms schuren commissarissen dichter aan tegen de bestuurders van het bedrijf dan in het verleden voor wenselijk werd gehouden. Bij dreigende calamiteiten en benoemingen van nieuwe directieleden wordt verwacht dat de commissarissen dicht op de processen zitten, verantwoorde keuzes maken, snel kunnen beslissen. Na de crisisjaren van 2008,2009 en 2010 is de taak van de commissaris in de financiële wereld opnieuw aanmerkelijk verzwaard. Het besef dat banken een publieke functie vervullen, is bij veel bankiers als een verrassing gekomen. De roep om meer transparantie, betere verantwoording en de dagelijkse kritische blik vanuit het publieke domein op de banken is nieuw. De bancaire wereld ligt onder een vergrootglas en ook dat feit heeft grote invloed op de positie van de commissaris. Sommige toezichthouders voelen zich opgejaagd. Anderen zijn geneigd om even stil te zitten ofte bukken: de storm zal wel overwaaien. Commissarissen kunnen ook heel geforceerd op iedere calamiteit reageren: regels aanscherpen. Allemaal vormen van 'hyperigheid'. De Rabobanken hebben commissarissen die uit de maatschappij komen. Meestal jarenlang lid en klant van de bank. Met een grote diversiteit aan achtergronden: professionele toezichthouders, ondernemers, dienstverleners, mannen, vrouwen, ervaren types en nieuwkomers. Vaak mensen met een opvatting, betrokken, geïnspireerd. Het voornaamste kenmerk van onze commissarissen is dat ze besef hebben van de realiteit en dus acteren naar aanleiding van de hiervoor genoemde nieuwe actualiteit. Maar... ze laten zich de kop niet gek maken. Net als 100 jaar geleden is er ook nu een maatschappelijk probleem. Net als 100 jaar geleden heeft de Rabobank daarin een betekenisvolle positie. Net als 100 jaar geleden is een zakelijk instrument, zoals onze coöperatie, daarin een bepalende factor. Net als 100 jaar geleden zijn bureaucratie en charitas niet het juiste antwoord. Wat wel? Het bevorderen van ondernemingszin. Het ondersteunen van actieve participatie van mensen. Nieuwe initiatieven bevorderen, daar waar stagnatie dreigt. En dat alles in een gezonde, commerciële omgeving. Dat is het idee. Dirk Du ijzer Directeur Coöperatie en Duurzaamheid

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 2