'leder mens heeft recht op kritiek' 7e kunt bij mij in de koeienstal een complete managementtraining geven; het is net een bedrijf met mensen wat ik heb geleerd hadden iets opgebouwd met een reden. Ik vond dat we die reden moesten onderzoeken en vervolgens bepalen wat deze generatie daaraan kan toevoegen. Uiteindelijk hebben we met het geld VION opgebouwd, met 9 miljard euro aan omzet en een belangrijke ondersteunende rol voor de leden. Dergelijke discussies zijn noodzakelijk. Je moet zicht krijgen op de kracht van je fundament. Door terug te kijken kun je vooruitkijken en bedenken hoe je als organisatie weer dienstbaar kunt zijn voor huidige generaties. Dat geldt ook voor het coöperatiemodel van de Rabobank." "Elke bestuurder moet beseften dat hij of zij een passant is. Je moet wat willen achterlaten. Ik vind het heel mooi dat ik van de 110 jaar dat de Rabobank nu in totaal bestaat al twaalf jaar in de raad van commissarissen mag meedraaien." "Als je gaat meten hoeveel invloed ik één-op-één als Rabobank- commissaris heb, dan is dat betrekkelijk. Het persoonlijke resultaat is wat mij betreft echter niet de maatstaf. Het gaat erom of ik dingen terugzie die ik heb ingebracht, aangevuld met ideeën en argumenten van anderen. Dat hoort bij het proces. Je invloed is onderhevig aan argumenten van anderen en de manier waarop een proces verloopt. Als je het proces geen plek geeft, dan zit je alleen maar te praten voor de groep mensen aan tafel." "Ik vind dat ik in de raad van commissarissen een verbindingsrol heb tussen Rabobank Nederland en de lokale banken. Ik heb tenslotte zon twintig jaar op lokaal gebied gefunctioneerd. Als commissaris ken ik het gevoel 'ze kunnen me wat, daar in Utrecht'. Dat heb ik bij tijd en wijle als lokale bestuurder ook gevoeld." "Het allerbelangrijkste voor een raad van commissarissen is de overtuiging dat je goede mensen in de raad van bestuur hebt aangesteld. Dat er vertrouwen is, binnen de raad en tussen de raden. Alleen dan zijn mensen open naar elkaar. Dat is het fundament van goed besturen en toezicht houden. Als je elkaar in zo'n context kunt bevragen, dan is de vraagstelling al anders. Je gaat ervan uit dat de informatie die je krijgt goed is en dat wat je moet weten ook inderdaad op je bordje komt. En als je een keer informatie mist, dan komt dat niet doordat de raad van bestuur die niet heeft willen geven, maar doordat die ook keuzes moet maken om ons niet te overladen met informatie." "Na de kredietcrisis is de verscherpte regelgeving van AFM en de Nederlandsche Bank erg dominant geworden binnen de Rabobank en dus ook in de raad van commissarissen. De banksector is een andere wereld geworden. De regelgevingsdruk duwt ons in de richting van een nutsbedrijf. We moeten terecht gehoor geven aan het maatschappelijk wantrouwen. Toch zullen we tegelijkertijd moeten vechten om onze ondernemerskant uit te nutten." "Ervaring is een pre voor een commissaris. En ook dat je al wat bewezen hebt binnen de organisatie. Maar op dit moment hebben we eigenlijk te veel zestigplussers in de raad. Een mix met wat veertigers en vijftigers zou beter zijn. Op die manier zouden we de verbinding met de lokale banken versterken. Daar zitten in de directies en raden van commissarissen ook veelal jongere mensen. Maar mensen die intreden moeten wel potentials zijn. Elke commissaris verdient het om enkele jaren rustig mee te kunnen lopen en de tijd te krijgen om vat te krijgen op de materie." "Besturen is een mengelmoes van drift en geduld. Je wordt te rustig als je niet het gevoel meer hebt om iets achter te willen laten. Dan mis je een dimensie." "Op een gegeven moment ging het Agrarisch Dagblad me de 'machtigste man in de landbouw' noemen. Toen ik dat las dacht ik: het zal wel. Maar de buitenwereld begon heel anders tegen mij aan te kijken. Dat ik opeens voor allerlei zaken werd benaderd, vond ik niet zo plezierig. Daar was ik gauw klaar mee. Maar tijdens onderhandelingen voor bijvoorbeeld ZLTO was het erg handig. Ik heb het gebruikt door het niet te zeggen. Je gebruikt zoiets juist als je het niet uitspreekt. Maar het ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid je dossiers te kennen. De combinatie van vertrouwen, gezag en kennis van zaken leidt vaak tot het beste resultaat." BANK IN BEWEGING 27

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 27