Antoon Vermeer (61) is melkveehouder, vice-voorzitter raad van commissarissen Rabobank Nederland, voorzitter raad van commissarissen Vion, voorzitter raad van toezicht Has Den Bosch, voorzitter raad voor het Landelijk Gebied, commissaris Eureko en onder meer oud-voorzitter ZLTO. Tekst: Leo Alexander Schlangen Fotografie: Merlijn Doomernik "Mijn vader zei steevast: 'Neem je werk mee.' Daar bedoelde hij mee dat je tijdens je werk altijd oog moet houden voor de coördinatie van dingen. Als je straks de schop nodig hebt, loop hem dan niet voorbij. Neem hem alvast mee, want dan hoef je niet twee keer te lopen." "Jezelf blijven heb ik nooit moeilijk gevonden. Het is essentieel om geloofwaardig te zijn, om vertrouwen te krijgen van de mensen voor wie je op pad bent. Als je niet jezelf blijft, dan verraad je jezelf en de mensen om je heen." "Het is in bestuurlijke functies heel belangrijk om mensen om je heen te verzamelen die je kritisch bejegenen. Dat is een voorwaarde om goed gevoed te worden, leder mens heeft recht op kritiek. In eindfuncties moet je dat mede zelf creëren. Er zijn maar weinig mensen die op je afstappen en zeggen waar het op staat. Zonder goede mensen om je heen kun je eigenlijk niet besturen. En als je niet tegen kritiek kunt, dan moet je niet op bestuurlijke posities gaan zitten." "We kunnen een heleboel leren van koeien. Zo zitten er bijvoorbeeld ook bazen tussen. Als die gemolken willen worden, dan lopen ze dwars door de kudde naar de melkrobot. De andere doen vanzelf een stapje terug, omdat ze weten dat het geen zin heeft om energie te verspillen. Er zijn ook conflictzoekers, die dwars voor een leider gaan staan om te zien wat er gebeurt. Leuk vind ik de koeien die geen leidersrol hebben maar wel heel slim zijn. Die observeren wat de leiders doen. Als die eventjes staan te suffen of een gat laten vallen, dan duiken ze daar meteen in om gemolken te worden. Je kunt bij mij in de koeienstal een complete managementtraining geven; het is net een bedrijf met mensen." "Journalisten hebben me weieens een visionair genoemd. Dat klinkt me iets te gewichtig, maar het is belangrijk om te weten waar het in de toekomst naartoe moet. Op basis daarvan kun je ook richting geven aan ad-hocbeslissingen. Mensen zijn bezig met alledaagse dingen, maar ze willen ook horen en voelen waar het de komende vijf, zes jaar naartoe gaat. Een bestuurder die de verbinding maakt tussen de lange en de korte termijn neemt een heleboel conflicten weg. Het helpt bovendien om mensen uit te dagen, zicht te geven op mogelijkheden. En je geeft hun ook energie." "Tijdens mijn voorzitterschap van ZLTO gingen er stemmen op om de 250 miljoen gulden aan vermogen te incasseren Ik heb toen de vraag gesteld: 'Welk recht heeft deze generatie om het vermogen van vier generaties in één keer te verdelen?' Onze voorgangers 26 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 26