Ik heb inderdaad een boodschap, een idee, een ideaal. Heel sterk en al heel lang Bert Mertens in Mozambique Rabobank wil zo ook een steentje bijdragen aan het oplossen van de voedselproblematiek. "Ja. Als wereldwijde F&A-bank zou onze missie moeten zijn: ertoe bijdragen dat iedereen op de wereld een gezond voedselpakket per dag krijgt. Het zou mooi zijn als we dat als Rabobank eens helder durven uit te spreken. De wereldvoedselvoorziening wordt een uitdaging en ik denk dat je moet kijken of je het voedsel zo dicht mogelijk bij de bevolking kunt produceren. Dat je niet alles over de hele wereld versleept, met het risico dat als er ergens een kink in de kabel komt er malaise ontstaat doordat de voedselprijzen omhoog schieten. Daar kunnen wij als Rabobank aan bijdragen. En als ik daar dan een bescheiden aandeel in kan hebben, bijvoorbeeld in Mozambique, dan vind ik dat al heel mooi." Wordt u op die manier een soort reizend ambassadeur van de coöperatieve gedachte, namens Rabobank? "Zoals ik eerder al zei: ik vind dat onze organisatie moet oppassen dat we niet alleen maar puur klinisch bankier worden. We moeten elke keer weer goed kijken of wat we doen ook daadwerkelijk voldoet aan onze doelstellingen. Soms wordt dat wel vergeten, doordat je zo gepreoccupeerd bent met de dagelijkse gang van zaken. Dat begrijp ik wel, maar ik zie het als mijn taak om mensen voortdurend op die doelstellingen te wijzen. En dat doe ik met evenveel liefde, plezier en overtuiging in Nederland als in Afrika of waar dan ook. Ik ga binnenkort ook naar Australië en Californië, om te kijken hoe Rabobank daar klanteninvloed handen en voeten geeft en hoe we die invloed verder kunnen verdiepen." Klinkt ambitieus. "Ik zie niet in waarom de organisatieontwikkeling die de Rabobank in 110 jaar in Nederland heeft gekend, met zijn ideeën en idealen, moet ophouden bij de landsgrenzen. Begrijp me goed, dan heb ik het heus niet over het exact kopiëren van onze coöperatieve Nederlandse structuur. Maar er zijn natuurlijk nog tal van andere manieren om betrokkenheid en zeggenschap van klanten vorm te geven. Het is toch gek als die alleen maar gelden voor Nederland? Maar dan moet je dat wel aanpassen aan een bepaald land, aan een cultuur, aan de daar heersende bankregels en wettelijke kaders. Nooit koste wat kost 'zo doen we het bij Rabobank in Nederland, zo moeten jullie het ook doen'. Dat gaat niet werken." Meer een rondreizend inspirator dan ambassadeur eigenlijk? "Ik hoop het. Dat je ergens komt, kijkt en zegt: 'Verhip, zou het niet zus of zo kunnen?' Ik heb wat dat betreft inderdaad een boodschap, een idee, een ideaal. Heel sterk en al heel lang." Hoe lang zit u al bij de bank? "35 jaar." Dat is lang. "Het is, zeg maar, mijn leven." Rabobank Development Rabo Development investeert met kapitaal, management en kennis in een aantal banken in ontwikkelingslanden. Deze banken hebben niet noodzakelijkerwijs een coöperatieve structuur, maar hebben wel nadrukkelijk het platteland als belangrijk marktgebied. Rabobank richt zich op de langetermijnontwikkeling van de partnerbanken, waaraan de winstgevendheid op kortere termijn ondergeschikt is. Momenteel gaat het om de volgende banken: de Zambia National Commercial Bank, Banco Terra in Mozambique, Banco Regional in Paraguay, Banco Populaire du Rwanda, National Microfïnance Bank in Tanzania en de United Rural Cooperative Bank of Hangzhou in China. 24 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 24