'Je moet ahfommissaris de cultuur van een coöperatie snappen. Dat zie ik nu iets te weinig interview Rabobank in veel dingen heel erg goed. Maar in het oprichten van nieuwe banken hebben we geen ervaring. Rabo Development participeert meestal in bestaande banken die we verder ontwik kelen. Hier moesten we echt van nul af aan beginnen. We zijn nu bijna vier jaar verder, maar tot op de dag van vandaag is het daar hard werken om er een goed draaiende bank van te maken. In het businessplan was een break-even berekend in 2010. Dat was te optimistisch." Wat is het doel van de Rabobank in dit geval? "De Rabobank is opgericht om mensen te helpen hun ambities te realiseren, vooral voor hen die geen toegang hadden tot financieel- economische dienstverlening, en om een bijdrage te leveren aan de omgeving van de klant. Het past uitstekend bij ons om onze kennis en expertise op dat terrein ter beschikking te stellen aan Banco Terra. Maar we doen dat wel zo veel mogelijk met lokale mensen, die het straks zelf zullen moeten doen. Je zult altijd moeten kijken wat er in Mozambique mogelijk is en past - in plaats van dat je je schema vanuit Nederland meebrengt en zegt: zo gaan we het doen. Het doel is en blijft dat gemeenschappen voor zichzelf kunnen zorgen, zich kunnen ontwikkelen. Daar helpt Rabobank bij, bij dat proces. Overigens zonder borstklopperij, want dat past ons niet." BANK IN BEWEGING 23

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 23