Bert Mertens, inspirator - nu ook internationaal Jarenlang was Bert Mertens directeur Coöperatie en Bestuur en in die hoedanigheid groot pleitbezorger van de coöperatieve ideeën en idealen van Rabobank. En dat is hij nog steeds, maar nu internationaal: met Berry Marttin (als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor het onderdeel Rural and Retail van Rabobank International) als direct aanspreekpunt is hij nu ambassadeuren inspirator van die coöperatieve ideeën en idealen. Tekst: Hans Verstraaten, Peter Sluis Fotografie: Merlijn Doomernik Voor een afscheidsinterview voelt Bert Mertens niets. Want hij mag dan per 1 mei van dit jaar gepensioneerd zijn, een leven zonder de Rabobank is voor hem ondenkbaar en onbespreekbaar. Dus wordt niet zijn vertrek het onderwerp van gesprek, maar de rol van de Rabobank commissaris in het algemeen en die van hem als voorzitter van de raad van commissarissen van Banco Terra in het bijzonder. Bert Mertens:"Commissarissen van lokale banken worden tegenwoordig vooral gekozen op hun kennis van financieel-econo- mische zaken en daar is niets mis mee. Maar ze dienen ook toe te zien of de organisatie werkt zoals ze bedoeld is. En daar vind ik dat het nogal eens mank gaat. Deze organisatie heeft een specifiek doel, specifieke principes, een specifiek organisatiemodel - en een raad van commissarissen moet er op letten of dit ook allemaal tot uitdrukking komt. Zo zouden ze er bijvoorbeeld op moeten letten of de leden serieus genomen worden, of de bank inderdaad de klantwaarde realiseert, of de medewerkers in gedrag en houding tot uitdrukking brengen dat deze bank er niet is voor zichzelf maar voor de ander. Dat wordt nog wel een uitdaging in de toekomst: om commissarissen te leren zich het ideologische en ideële van deze organisatie eigen te maken." Is het wat kort door de bocht om te zeggen: ze hebben wel hersens voor de zaak maar niet het hart? "Nee hoor, daar kan ik me wel in vinden. Als gezegd: deze organi satie kost tijd om te leren aanvoelen. Maar als je nou heel veel nieuwe commissarissen krijgt, die dus die periode van aanvoelen nog niet hebben meegemaakt, is het risico aanwezig dat zij ook in de besluitvorming komen te zitten en besluiten nemen zoals elders in het bedrijfsleven - en dus het ideële van deze organisatie niet meenemen. Je moet als commissaris de cultuur van een coöperatie snappen, en dat zie ik nu iets te weinig. Dat is zorgelijk. "Dat vind ik dan ook het belangrijkste bij de selectie van je commissarissen: dat ze niet alleen kennis van zaken hebben, maar vooral dat je kunt zien dat ze dienstbaar zijn. Dienstbaar naar de maatschappij en samenleving." Rabobank wil nu in Nederland op elk gebied de grootste zijn, de nummer 1. "Daar is op zich niets mis mee, zolang dat maar gebeurt ten behoeve van je leden en klanten en niet als doel op zich. Dat kan nooit de bedoeling zijn van Rabobank. En als dat wel zo is, dan vind ik dat commissarissen de taak hebben om het management daarop aan te spreken." Inspirator Pratend over dienstbaarheid is de stap van Nederland naar de activiteiten van Rabo Development in ontwikkelingslanden maar een heel kleine. Rabo Developement richtte in 2007 samen met een aantal ontwikkelingsorganisaties en de Mozambikaanse overheid een compleet nieuwe plattelandsbank op. Mertens werd gevraagd als voorzitter van de raad van commissarissen. "Het is echt pionierswerk, en heeft veel overeenkomsten met wat coöpera tieve banken eind negentiende eeuw in Nederland deden: boeren en leveranciers toegang geven tot de financiële markten, zodat ze zelfstandige ondernemers kunnen worden." Mertens doet geen moeite om te verbergen dat het met Banco Terra bepaald niet van een leien dakje is gegaan. "Wij zijn als BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 22