Een vestiging sluiten in deze tijd? Niet voor Rabobank Gouwestreek, die het fysieke kantoor juist de onderscheidende factor van de Rabobank vindt en - zeker in deze tijd van vergaande digitalisering - een concrete invulling van de'dichtbij-belofte'. - Rabomodel - Balanstotaal: 2,5 miljard - Aantal medewerkers: 255 - Bancaire productiviteit: 1,45 - 8 dorpskernen en een stad met 12 wijken - Ruim 75.000 klanten, waaronder bijna 20.000 leden Afgelopen mei werd een extra Rabokantoor in de Goudse wijk Goverwelle geopend, waarmee het totaal aantal vestigingen van Rabobank Gouwestreek uitkomt op tien. Voor de dorpen in het werkgebied waar de bank met een vestiging aanwezig is, vindt in samenspraak met de ledenraad een heroriëntatie plaats op de functie van de vestigingen. In veel gevallen resulteert dit in een kleiner kantoor, waar direct service en verkoop fysiek gescheiden worden om buiten reguliere openingstijden adviesge- sprekken te kunnen gaan voeren. Rabobank Gouwestreek, de bank die bekend staat om haar nuchterheid en directe aanpak, mag zich rekenen tot de top van de meest MVO-gerichte Rabobanken. Milieu bewustzijn creëren en aandacht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid staan hier hoog in het vaandel. Zo genieten de medewerkers dagelijks van door de bank verstrekt vers fruit, doen collega's vanuit de bank mee aan vrijwilligersactiviteiten bij evenementen in de regio en sporten collega's samen. Ook hebben alle medewerkers in april gebruik kunnen maken van een door de bank gefaci- liteerde'gezondheidscheck'. Om het papierloos werken te stimuleren maken alle managers en directieleden gebruik van een iPad. Momenteel is de bank ook bezig met Het Nieuwe Werken waarin zij sterk de wisselwerking zoekt tussen de lichamelijke en geestelijke vitaliteit van haar medewerkers. Niet in de laatste plaats om deze vitaliteit in te zetten om nog meer klantwaarde te kunnen bieden. In hoofdzaak draait alles natuurlijk om de klant en dus het commercieel succesvol zijn door het bieden van klant waarde. Rabobank Gouwestreek heeft bewust de focus gelegd op de hypothekenmarkt in Gouda. Dat deze focus vruchten afwerpt blijkt uit het feit dat in de periode vanaf 2008, het jaar waarin deze fusiebank ontstond uit vier voormalige Rabobanken, het marktaandeel in de hypothe kenmarkt is gestegen van 18 naar 32 procent. Rabobank Gouwestreek speelt steeds meer een sleutelrol in het reilen en zeilen van de regio: als grootste sponsor van verenigingen en projecten, als meest actieve bank in de lokale netwerken, als kenniscentrum voor verenigingen en stichtingen bij het aantrekken van fondsen en-lastbut certainly not least - als grootste financiële dienstverlener voor haar regio. 20 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 20