Piet Moerland:'Iedere grote onderneming die niet inziet dat verduurzaming de enige weg is die we nog kunnen bewandelen, is ten dode opgeschreven' West-Afrika, Chili en Australië. We gaan samen met klanten van de Rabobank proberen die ketens verder te verduurzamen. Dat doen we met Mars over de productie van cacao, met Nutreco over de aquacultuur en met Coca-Cola over suikerriet. Dat laatste project heeft betrekking op een regio in het oosten van Australië, waar het afvalwater nu nog rechtstreeks de oceaan inloopt. Het moet mogelijk zijn om daar een oplossing voor te vinden. Zeker ook met een grote partij als Coca-Cola om de tafel. Die wil het als grootafnemer van suiker toch niet op zijn bordje krijgen dat het drinken van hun frisdrank leidt tot de verwoesting van het Great Barrier Reef. Hoe kijken jullie aan tegen de rol van de consumentIs de eindgebruiker niet de zwakste schakel in de ketting, als die alleen maar gaat voor het goedkoopste product Burgmans: "Natuurlijk ligt er ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de klant. Maar je kunt toch moeilijk van een consument verwachten dat die zich in de supermarkt bij elk product gaat afvragen of het wel voldoende duurzaam tot stand is gekomen. Klanten zouden er op moeten kunnen vertrouwen dat de producenten daar garant voor staan. Ik leg de verantwoordelijkheid dus vooral bij de bedrijven. Die moeten hun huiswerk goed doen en hun zaakjes op orde hebben." En de overheid, laat die het onder het mom van de economische recessie en de bezuinigingen ook niet afweten als het gaat over innovatie en duurzaamheid Moerland: "Ik ben het helemaal eens met Burgmans als hij zegt dat de verandering moet komen vanuit de private sector zelf. Natuurlijk moet de overheid ontwikkelingen niet tegenwerken, liefst stimuleren. Maar uiteindelijk moeten de bedrijven het doen, de boeren, de producenten, de toeleveranciers, de retailers en de dienstverleners zoals de Rabobank. Daar ligt het primaat, daar moet het gebeuren. Ik geloof dus niet dat de weg naar duurzaamheid is te bereiken door vanuit overheidswege allerlei regelingen en subsidies in het vooruitzicht te stellen. Maar ik vind wel dat een overheid op de eerste plaats berekenbaar moet zijn en niet van de ene op 18 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 18