dialoog In 2050 telt de aardbol 9 miljard monden die gevoed moeten worden. Om dat voor elkaar te krijgen moet toch op z'n zachtst gezegd een geweldige uitdaging zijn Burgmans: "Dat klopt. En daarom is het van groot belang dat alle partijen - dus overheden, milieuorganisaties en niet te vergeten het bedrijfsleven - allianties sluiten om met elkaar deze geweldige uitdaging aan te gaan. De samenwerking met Rabobank sluit hier perfect bij aan. Want de Rabobank financiert in Nederland én wereldwijd veel producenten en fabrikanten in de voedingsindustrie. Zij weten dus als geen ander wat de boeren bezighoudt en motiveert. Zij brengen ontwikkelingen in beeld en analyseren die. Zij zijn aangesloten op alle relevante netwerken. En dus is het voor het WNF fantastisch om Rabobank als partner aan zijn zijde te vinden in onze ambitie op te komen voor biodiversiteit en natuurbehoud. Ook al is de Rabobank een financiële instelling die uiteraard ook commerciële doelstellingen heeft. Want sowieso groeit het inzicht dat het verduurzamen van de landbouwketen voor iedereen winst kan betekenen. Winst voor de ondernemer, winst voor de boer, maar zeker ook winst voor het milieu." Verduurzaming kost geen geld, maar levert geld op Burgmans: "Mijn ervaring is dat als je als onderneming ook meer gaat letten op duurzaamheidsaspecten in de supply chain, dat je veel meer grip krijgt op de productiekosten. Je moet meer meten, gaat nauwkeuriger onderzoeken. Je gaat, kortom, veel efficiënter werken. Dat leidt als vanzelf tot een spaarzamer inzet van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, tot minder waist, tot het meer hergebruiken van restmaterialen. Het is wel van belang, over die keten gesproken, dat je zo veel mogelijk schakels in de keten involveert. Ik heb jarenlang leiding gegeven aan een bedrijf dat onder andere thee verkocht aan de Aholds en de Tesco's van deze wereld. Via een systeem van tracking and tracing werd precies geregistreerd waar en hoe de thee werd verbouwd, hoe de arbeidsomstandigheden waren, welke milieubelasting er had plaatsgevonden. Alle stappen in de keten werden geregistreerd. En ging er iemand ergens in de fout, dan kreeg die dat direct op zijn bordje. Door zon werkwijze kun je de keten echt duurzaam krijgen en ook de zwakke schakels verbeteren." Moerland: "Grote ondernemingen die niet inzien dat verduurzaming de enige weg is die we nog kunnen bewandelen, zijn ten dode opgeschreven. Die verliezen binnen tien, vijftien jaar hun bestaansrecht. Omdat ze het maatschappelijk draagvlak verliezen. Maar ook omdat ze zichzelf letterlijk uit de markt prijzen, aangezien ze niet meer aan steeds strengere milieuregels kunnen voldoen. In die zin is het ook uit puur eigenbelang dat bedrijven met dit thema serieus aan de slag gaan. Los daarvan geldt voor ons als Rabobank dat er niet voor niets in ons ambitiestatement een passage staat over de zorgvuldige omgang met de natuur en het leefmilieu. Daar moetje dan ook invulling aan geven en alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het over veertig jaar nog goed toeven, liefst nog beter toeven, is op die ene aardbol die we hebben. De manier waarop we straks al die miljarden mensen voeden is dus een vraag die ons als Rabobank enorm bezighoudt. Die we niet meer los kunnen zien van vraagstukken als waterschaarste, energiebehoefte of verdeling van de welvaart." Wat behelst de samenwerking met WNF concreet Moerland: "We werken al langer samen met het WNF. Onze Food Agribusiness Principles, over de verduurzaming van de voedselketen bijvoorbeeld, zijn met behulp van het WNF tot stand gekomen. Maar dat is papier, we gaan nu een stap verder en op zoek naar mogelijkheden om de woorden om te zetten in daden. Dan moet je met name denken aan het verduurzamen van ketens voor bijvoorbeeld suikerriet, cacao en de viskweek. Wij zetten daarbij onze kennis in van die sectoren en uiteraard de contacten met onze klanten. WNF op zijn beurt levert de expertise over biodiversiteit en het herstel van ecosystemen." Burgmans: "We starten met een aantal voorbeeldprojecten in BANK IN BEWEGING I 17

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 17