'Voor mij berust een carrière op drie pijlers: dat watje kan, hoe hard je werkt en - niet te vergeten - een dosis geluk' 10 vragen aan... en of zij en wij integer handelen. Dat bevat zeker een moreel aspect. Het mooie van de Rabobank is dat dit 'geweten' niet in één persoon zit, maar vertegenwoordigd is in alle lokale bestuurders, commissarissen en ledenraden. Zij vragen zich bij elk initiatief af of de leden en klanten er beter van worden." Waar staat het Directoraat Toezicht voor? En wat zijn de speerpunten voor de komende jaren? "Door de bijzondere constructie van de Rabobank staan de 141 lokale banken niet rechtstreeks onder toezicht van DNB maar van Rabobank Nederland. Het Directoraat Toezicht heeft daarin de regie. De komende jaren zal DNB veel kritischer en assertiever gaan volgen hoe wij dat toezicht doen. Een speerpunt op het gebied van compliance is 'de klant centraal' en de 'klantintegriteit'. Worden mensen wel goed, begrij pelijk en eerlijk geïnformeerd en willen we wel met iedereen zakendoen? Op het gebied van crisismanagement en fraude bestrijding is een belangrijke prioriteit het veilig internetban- kieren." Verwacht u dat (lokale) banken meer in de fout zullen gaan vanwege de continu toenemende regeldruk? "Er komt een enorme hoeveelheid regelgeving op de banken af, vaak vanuit DNB, AFM of buitenlandse toezichthouders. Dat gaat tot de baliemedewerker aan toe: hoe moet die goed zijn of haar werk doen? Dat vraagt een enorme inspanning van de mensen. De kans op fouten neemt dan inderdaad toe. Ik vraag me soms weieens af of de achterliggende doelstelling altijd wordt bereikt met die regels. Aan de andere kant kunnen we ons daar als Rabobank niet aan onttrekken. Daar zit zeker een spanning en daar moeten we proberen zo goed mogelijk mee om te gaan." Vindt u dat een RvC van een lokale bank op de hoogte moet zijn van regelgeving als Basel III en DoddFrank Act? "Dit zijn meer zaken die van toepassing zijn op de Rabobank als geheel. Een lokale RvC moet vooral op de hoogte zijn van regelgeving die voor de lokale bank van belang is. Enige kennis van Basel III is nodig, DoddFrank gaat dan wel ver." Hoe ziet de ideale RvC van een lokale bank er wat u betreft uit? "Idealiter zit er iemand in met een financiële, bancaire achter grond. Het helpt ook als iemand verstand heeft van gover- nance en juridische aspecten. Daarnaast mensen die affiniteit hebben met de coöperatie, met ondernemen en besturen in de regio. Ik pleit dus voor een complementaire samenstelling, waardoor commissarissen samen allerlei complexe situaties kunnen beoordelen." En hoe zou de relatie tussen het Directoraat Toezicht en de RvC van lokale banken idealiter moeten zijn? "Naar behoefte ondersteunen wij commissarissen in hun werkzaamheden. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van trainingen en cursussen. Wij leveren ook rapportages aan waar een RvC iets aan heeft om goed te kunnen oordelen. Mocht een lokale bank niet goed op orde zijn, dan hebben we uiteraard veel directer contact om verbeteringen te genereren." Is volgens u een coöperatieve bank per definitie beter bestand tegen crises? "Niet 'per definitie'. Voor mij is essentieel hoe een bank wordt gerund. Toch helpt het dat er bij een coöperatieve bank geen druk is om een zo hoog mogelijk rendement voor aandeel houders te realiseren. De winst van de Rabobank komt geheel ten goede aan het bedrijf zelf. Wij zijn wat conservatiever bij kredietverstrekking, hanteren hoge buffers, zijn niet van de staat afhankelijk en bankieren veilig. Niet voor niets heeft de Rabobank nog steeds deTriple-A rating. Daarnaast blijven we naast en achter onze klanten staan als die het lastig hebben. Dat ligt fundamenteel besloten in de missie van de Rabobank. En dat willen we graag zo houden." Loopbaan Rudi Kleijwegt (1968) 1 mei 2011 Directeur Toezicht Rabobank Nederland 2007-augustus 2010 Divisiedirecteur Bankentoezicht bij DNB 2006 DivisiedirecteurToezicht Internationale Conglomeraten bij DNB 1993-2005 Verschillende functies in het bankentoezicht bij DNB 1992-1993 Werkzaam bij accountancybureau Arthur Andersen BANK IN BEWEGING 15

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 15