Tien vragen aan een oordeel kunnen vormen over mijn functioneren. Kennelijk is dat goed bevallen. Op dezelfde manier heb ik een beeld van de Rabobank kunnen vormen." Wat zijn de belangrijkste elementen die u van de DNB meeneemt naar uw nieuwe functie? "Bij DNB heb ik erg veel samengewerkt met andere toezicht houders in binnen- en buitenland. Ik neem niet alleen veel expertise mee van DNB en de AFM, maar ook van interna tionale relaties. Dat laatste is voor Rabobank Nederland steeds belangrijker geworden. Het gaat om kennis van de regels, van het voortschrijdend inzicht en van de vele internationale toezichthouders. Relevant is hoe je toezicht houdt in verschil lende situaties. Wanneer zet je welk instrument in?" Voelt u zich in uw nieuwe functie 'het geweten' van de Rabobank? "Binnen het Directoraat Toezicht zijn twee componenten elementair: integriteit en veiligheid. Dat laatste betreft onder meer het tegengaan van fysieke fraude en internetfraude. Bij integriteit gaat het erom of wij onze klanten goed behandelen Tekst: Walter van de Calseyde Fotografie: Fjodor Buis Per 1 mei jl. bent u benoemd tot directeur Toezicht. Waarom hebt u de overstap gemaakt van DNB naar Rabobank Nederland? "De afgelopen zeventien jaar heb ik bij DNB vanuit verschil lende functies te maken gehad met de Rabobank. Bijvoor beeld als teamleider van het toezicht op de Rabobank en als verantwoordelijke divisiedirecteur voor het bankentoezicht. Ik merkte dat het een heel leuke bank is.Toen ik benaderd werd om naar Utrecht te komen, heb ik mijn gevoel gevolgd. Zo spreekt het mij erg aan dat de 141 lokale Rabobanken sterk geworteld zijn in onze samenleving." Hoe hebt u op uw relatief jonge leeftijd (43) al zo'n opval lende staat van dienst op bancair gebied bereikt? "Voor mij berust een carrière op drie pijlers: dat watje kan, hoe hard je werkt en - niet te vergeten - een dosis geluk. Voor mijn benoeming in deze functie heeft ook zeker een rol gespeeld dat ik al behoorlijk wat medewerkers van Rabobank Nederland goed kende, en zij mij. Als toezichthouder van DNB heb je een langdurig en intensief contact met elkaar. Aan de andere kant van de tafel heeft men mij bezig gezien en zich 14 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 14