achtergrond Het nieuwe commissarissen-curriculum Oorspronkelijk Het afgelopen decennium was de coöperatie als organisatievorm onder invloed van het Angelsaksische denken min of meer afgeschreven. Maar door de kredietcrisis zijn de voordelen van de organisatievorm aan het licht gekomen. Coöperaties hebben over het algemeen veel minder geleden onder de kredietcrisis. Het is misschien een complexere organisatievorm, maar het is doorgaans meer solide en het doet bovenal meer recht aan de verschillende belangen die er in een samenleving zijn. Zie deze manier van werken als een moderne vorm van de meest oorspronkelijk manier van werken, zoals in de tijd dat we nog in stammen leefden: samenwerking die in belang is van het collectief én van ieder individueel lid. In het geval van Rabobank bestaat die groep uit de leden van de coöperatie; in het verenigen van al die belangen ligt de kracht van de bank. En daarin spelen de commissarissen een onmisbare rol. Een commissaris is ook bij Rabobank nooit uitgeleerd. Het nieuwe curriculum voor commissarissen dat dit najaar begint, is zwaarder dan voorheen. Betekent dat dat gepokt en gemazelde toezichthouders terug naar school moeten? Dat niet. Maar voor de ontwikkeling van Rabobank is het concept van education permanente in alle geledingen essentieel. Daarom wordt voor commissarissen een samenhangend programma ontwikkeld dat diepgaander is en zich meer richt op de strategische actualiteit. Het curriculum is zowel gericht op de lokale rol als op de verbindende rol met de Rabobank Groep. Op individueel niveau zullen introductieworkshops alsmede workshops over zaken als risicomanagement en kwartaalrapportage worden aangeboden. Praktische informatie, kernbegrippen en actuele discussies worden via de website Governet ontsloten. Dat zal zich ontwikkelen tot een levendig digitaal, wikipedia-achtig platform met blogs, kennismodules en actueel nieuws. Verder voorziet het curriculum ook in maatwerk. Dat bestaat uit onder meer evaluaties en cursussen over specifieke onderwerpen waarin een raad van commissarissen zich wil verdiepen of ondersteuning nodig heeft. Een ander element in het curriculum wordt gevormd door een jaarlijkse conferentie voor commissarissen. Het streven is dat iedere commissaris deze één keer in de twee jaar bijwoont. K IN BEWEGING 13

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 13