Het commissariaat bij de Rabobank onderscheidt zich duidelijk van andere organisaties. De commissaris heeft er niet alleen een toezichthoudende, maar ook een minstens zo belangrijke verbindende rol. Tekst: Arne van der Wal Illustraties: Rhonald Blommestijn De commissaris als verbindende factor Gezocht: een m/v die een schaakspel op verschillende borden kan volgen én analyseren. Iemand met oog voor detail, maar die ook in staat is het grote geheel te overzien. Die toezicht houdt én weet hoe je verbindingen legt; zich ook nog eens comfortabel voelt bij een coöperatief model en de cultuur die daarbij hoort. En aanvoelt welke rol hij of zij op welk moment moet spelen. Het zou zomaar een profielschets van een Rabobank- commissaris kunnen zijn. De spreekwoordelijke vijf poten zijn er niets bij. Wie in de veronderstelling leefde dat het commissariaat bij de Rabobank een erefunctie is, met af en toe een vergadering over luchtige onderwerpen onder het genot van een goed glas wijn en een dure sigaar, komt bedrogen uit. Het commissariaat bij de bank is inhoudelijk interessant, maatschappelijk relevant en vergt een energieke inzet. Toezicht houden is sowieso al complex, zeker bij een financiële instelling, maar bij Rabobank zit er nóg een kant aan, want de coöperatieve organisatievorm geeft een extra dimensie aan het commissariaat. Van de ruim 850 commissarissen van de Rabobank (geen bedrijf ter wereld trouwens met zoveel toezichthouders) wordt ook verwacht dat ze een zeggenschapsrol vervullen op het niveau van de Rabobank Groep. Verbinding Een Rabobank-commissaris heeft vier kerntaken. Op lokaal niveau zijn er drie: toezicht houden, het adviseren van de directie en het werkgeverschap. En dan is er nog een vierde, groepsbrede taak, die wel de verbindingsrol wordt genoemd. In die rol heeft de commissaris zeggenschap in de beleidsvorming van de hele Rabobankgroep. Het is een uniek model, waarbij directeuren en commissarissen lokaal een eigenstandige positie innemen, maar op regionaal en nationaal niveau niet tegenover maar naast elkaar zitten. Via de regionale en centrale kringvergaderingen hebben ze zeggenschap in de gehele groepsdynamiek. Deze verbindingsrol van de commissaris is een bijzondere - in geen enkele andere 10 BANK IN BEWEGING v

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 10