De lokale bank is de kern van de en Rabobank Nederland Zes directeuren en commissarissen reageren op de stelling: Naam: Henk Vermeulen Functie: voorzitter directie Waar: Rabobank Utrechtse Heuvelrug "De stelling is een goed vertrekpunt voor het denken over de vraag waar de Rabobank voor staat en wie wat moet doen. Wat mij betreft is inderdaad de lokale bank de kern, want daar wordt de klant bediend - waar alles om draait. De andere onderdelen van de Rabobank-organisatie zijn niet van minder belang, maar we moeten wel goed voor ogen houden welke rol die in het geheel hebben. Waar je goed voor moet oppassen is dat Rabobank Nederland niet een eigen belang gaat dienen. Een project mag geen eigen leven gaan leiden. De ratio van het project mag het nooit overnemen van de ratio van de klantbediening. Bij alles wat we doen, moeten we onszelf steeds de vraag blijven stellen: is dit nog steeds in het belang van de klant?" Naam: Harry Noor Functie: directeur bedrijfsmanagement Waar: Rabobank Randmeren "De lokale bank is de kern. Maar daar moet je ook niet in doorschieten. Neem het internetbankieren: dat wordt voor 90 procent geregeld door Rabobank Neder land. Als je vanuit de klant denkt, is de hele discussie over de interne verhoudingen niet zo belangrijk. Wij hoeven het er niet over te hebben wie de kern is, jij of ik, want de klant is de kern en wij zijn er allebei voor hem. Maar natuurlijk moeten er afspra ken zijn over wie verantwoordelijk is voor wat. Dat gaat in de tijd heen en weer, nu eens met wat meer nadruk op lokaal dan weer met meer nadruk op centraal. Daar moeten we pragmatisch mee omgaan. En vooral voor ogen houden dat het gaat om de klant." Naam: Marjan Trompetter Functie: commissaris Waar: Rabobank Noordwest-Veluwe "De lokale bank vormt het vertrekpunt van de coöperatieve vormgeving van de Rabobank. Daar wordt de ledeninvloed, die per bank verschillend kan zijn, het meest gevoeld. Met relatiemanagement en optimale dienstverlening kan de daadwerkelijk toegevoegde waarde van de Rabobank 'Dichtbij' worden gecreëerd. Door midden in de samenleving te staan, is de Rabobank meer dan een virtuele bank. Daarmee kan de Rabobank zich echt onderscheiden van de concurrent. De rol van Rabobank Nederland is erin gelegen de randvoorwaarden voor een optimale dienstverlening en het voldoen aan de regelgeving effectief en efficiënt te organiseren. Daarmee zorgt Rabobank Nederland voor de brede basis en de lokale bank voor het onderscheidend vermogen richting de lokale klanten en leden." BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 8