'Rabobank heeft worteling in de samenleving' J gedane zaken Prof. dr. Theo Camps is bestuursvoorzitter van organisatieadviesbureau Berenschot en onder meer commissaris bij Rabobank Rijk van Nijmegen. Als boerenzoon 'past'het coöperatieve Rabobank- karakter hem als een maatpak. "De bank als betrouwbaar financieel instituut is een van de basiselementen in een stabiele samenleving." "Mijn hoofdtaak is het besturen van Berenschot. Maar, ik zou mijn werk nooit op een juiste manier kunnen doen als ik me zou beperken tot die hoofdtaak. Je moet als bestuursvoorzitter in verbinding staan met de buitenwereld, weten wat er om je heen gebeurt en weten wat er in de samenleving gebeurt. Ie moet ook goed snappen hoe de verhouding ligt tussen het bestuursvoorzit terschap en toezicht houden. Door ook extern actief te zijn, begrijp ik het spel intern beter. Dat is één aspect. Een ander is dat ik geloot in maatschappelijk actief zijn. Ik ben opgevoed met het idee dat je dienstbaar moet zijn in de samenleving, en het commissarisschap bij Rabobank is een fantastische manier om dat deels in te vullen. Vanwege de coöperatieve inslag vind ik Rabobank de belangrijkste bank van Nederland. Rabobank heeft worteling in de samenleving en onderscheidt zich zodoende van de andere banken. Het is in mijn optiek dan ook een combinatie van een onderneming en een community. 105.000 gezinnen en bedrijven die - op welke manier dan ook - een directe relatie hebben met de bank. Dat is nogal wat. De bank als betrouwbaar financieel instituut is een van de basiselementen in een stabiele samenleving. Vooral in crisistijd. Als je de bank niet meer kunt vertrouwen, dan heb je op individueel niveau een pro bleem, maar op samenlevingsniveau een nog veel groter probleem. Daar toezicht op houden, dat vind ik een mooie rol. Lokaal merkje dat. Rabobank Rijk van Nijmegen heeft met 105.000 klanten een belangrijke plek in de samenleving. Er zijn immers De functie als commissaris verrijkt me in die zin ook binnen de muren van Berenschot. Wij zijn organisatieadviseurs met een breed portfolio in vrijwel alle marktsectoren. De opgedane kennis van het bancaire systeem neem ik mee naar het eigen bedrijf. Ik ben daar naast toezichthouder bij de publieke omroep en bij een afvalver werkingsbedrijf en ook de kennis die ik hier vergaar, helpt mij als bestuursvoorzitter. Wij als Berenschot stimuleren sterk dat mensen - seniors, managers - ook buiten de deur actief zijn. Ons bedrijf leeft van binding met de markt. Dat kan alleen als je daar onderdeel van uitmaakt. Wanneer je de buitenwereld niet goed genoeg naar binnentrekt, kun je als bedrijf niet optimaal functioneren." Tekst en fotografie: Mike Raanhuis

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 36