'Mijn kernwoorden zijn verbinden, kwaliteit en balans' 'Op het moment dat je je afhankelijk maakt van de opinies van anderen, ben je weg wat ik heb geleerd ook voor het senior executive programma dat ik vanuit Eureko volgde aan de Ashridge Business School. Daar zat ik samen met andere mensen van een jaar of veertig, vijftig - allemaal met een stevig trackrecord. Het ging onder andere over verschillen in nationale culturen en managementstijlen. Ik vond het prachtig om hen hun nationale cultuur te horen beschrijven en vervolgens te zien dat het gedrag dat zij vertoonden daar ook echt bij paste. En dan maar kijken of je in de management games die we speelden tot een goede samenwerking kon komen. Bij Eureko/Achmea doen we veel aan management development. Ons senior management wordt nadrukkelijk gevolgd en uitgenodigd om zelf sturing te geven aan hun loopbaan. Mensen krijgen daar alle ondersteuning bij die zij nodig hebben. Elk persoonlijk ontwikkelingstraject start met zelfreflectie: Wie ben je? Wat heeft je gevormd? Laat maar zien! Een loopbaan begint met kennis verwerven en ervaringen opdoen. Naarmate je verder komt, wordt het steeds belangrijker wie je bent. Dan gaat het over authenticiteit. Ik prijs me gelukkig dat ik mag werken in een omgeving waar mensen zich over het algemeen vrij voelen om zichzelf te laten zien. Als je dat niet kunt of niet wilt, is het heel moeilijkje op dit niveau te handhaven. Een belangrijke leerervaring voor me is geweest om mee te maken hoe snel in de top van een organisatie de manier kan veranderen waarop er over bepaalde mensen wordt gedacht en gesproken. De ene week wordt iemand geweldig gevonden, de andere week heeft hij afgedaan. Met de persoon zelf is er niets gebeurd; wat is veranderd zijn de belangen. Het enige antwoord dat je daar op kunt hebben als persoon die het treft is: ga uit van je eigen kracht en verantwoordelijkheid, durf te varen op eigen kompas en je eigen inzicht in wat deugt en wat niet deugt. Op het moment dat je je afhankelijk maakt van de opinies van anderen, ben je weg. Ik vind het mooi deel uit te maken van de Groepsraad van Eureko/Achmea, omdat dit bedrijf continuïteit en vertrouwen als uitgangspunt van haar strategie heeft. Niet alleen continuïteit voor klanten, maar ook voor de mensen die het moeten doen. Het klinkt misschien raar om dat te zeggen net nu we ook aan het downsizen zijn - maar dat doen we zorgvuldig, door te toetsen op toegevoegde waarde voor de klant en medewerkers te begeleiden naar een nieuwe functie. De kosten moeten naar beneden, en soms betekent dat ook dat we afscheid van iemand moeten nemen. Maar de mensen bepalen het succes. Zeker in zoiets ontastbaars als financiële dienstverlening. Uiteindelijk is wat mij drijft de behoefte om mijn wereld een Mijn kernwoorden zijn verbinden, kwaliteit en balans. Verbinden in de zin van: heb ik mensen tot elkaar kunnen brengen, zijn de juiste inhoudelijke verbanden gelegd? Waarbij ik heb geleerd dat ideeën beter worden door scherp te discussiëren over aannames en consequenties en dat er juist door het aangaan van de confrontatie meerwaarde ontstaat. Kwaliteit in de zin van: ervaren onze klanten ons aanbod als de beste oplossing voor hun probleem? En balans als resultaat van een goede afweging van - soms grote - verschillen in belang. Het kan heel lastig zijn om echt impact te hebben op de kwaliteit en op de besluitvorming in complexe organisaties. Bij Bedrijfskunde ben ik destijds afgestudeerd op een onderzoek naar de inzet van callcenters in de klantbediening. Ik zag hoe met de mond werd beleden dat het ging om het verbeteren van de bereikbaarheid en de service. Terwijl de managers die het moesten implementeren vooral de verzwegen boodschap oppikten dat het er om ging kostenbesparingen te realiseren. Als het in jouw organisatie zo werkt, moet je heel stevig in je schoenen staan om daar doorheen te prikken, zaken te benoemen en op te komen voor wat jij ziet als het grotere belang. zeil de komende jaren nog wil leren? De afgelopen periode heb ik als directeur van Eureko Re leiding gegeven aan een groep van ongeveer zestig professionals in binnen- en buitenland. Nu sta ik voor een veel grotere organisatie, met driehonderd mensen die hoofdzakelijk in de retail werken. Dat is een andere setting die een beroep doet op andere vaardigheden. Als ik hen wil inspireren en motiveren, dan vraagt dat een ander type communicatie. Daar zit voor mij een nieuwe dimensie ten opzichte van mijn vorige baan. Het zal voor een belangrijk deel learning by doing worden. Maar stel dat ik me daar eens niet helemaal bij op mijn gemak voel, dan zal ik daar zeker actie op ondernemen. Want als je niet meer wilt leren, dan ben je eigenlijk al dood." BANK IN BEWEGING 33

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 33