WÊmSP"»* - Het Specialisten Team Instellingendesk van Schretlen Co mut, samen met lokale Rabobanken. Rolf Vriezen SRI* Yvonne Jos van Scheppingen sri* m- Paul den Toom SRI* van Selms ArieWesteneng SRI* Melchert van Boheemen SPI** Wyard Kolmer Het Specialisten Team Instellingendesk van Schretlen Melchert van Bohemen: 'Hieruit komt een voorstel en dat wordt Co adviseert bij vermogensvraagstukken voor vertaald in een mandaat. Het is aan de portefeuillemanager om de non-profitorganisaties. Het team bedient instellingen aïspraRën lrniat inaitdauHt^veüalen naateen beleggingsportefeuille zoals scholen, kerken en overheden en werkt nauw Wat is de Instellingendesk en vopr welke klanten werken jullie? Jos van Scheppingen: "Be Tristellingendesk is een specialistenteam dat zich puur richt op het beheren en adviseren bij vermogensvraagstukken van instellingen. Denk aan overheids-, onderwijs- en religieuze instellingen, onderlinge verzekeraars, brancheorganisaties, charitatieve instellingen en vermogeasfóndsen. Het team bestaat uit êlf collega's." Hoe gaan jullie te werk en wat is de werkverdeling in het team? Rolf Vriezen: "Onderscheidend voor ons team is de inhoudelijke kennis die we hebben van de organisaties waarvoor'wij werken, We weten met welke web en regelgevingWe te maken krijgen bij het bedienen van dergelijike klanten. We inventariseren de vermogensbestanddelen," analyseren de kasstromen en houd rekening mgtde statuten." BANK IN BEWEGING en die te onderhouden." Jos van Scheppingen: "Een zakelijk accountmanager van de lokale bank onderhoudt de klantrelatie in zijn totaliteit. De relatiemanager van het speciallstenteam volgt de vermogensportefeuille en evalueert dit met de klant en de lokale accountmanager. De assistenten bieden ondersteuning en bewaken het traject." Hoe groot is deze markt en welke andere financiële partijen zijn actief? Jos van Scheppingen: "Wij hebben ongeveer 25Ö klanten en befjeren een bedrag van rond de 3 miljard euro. De markt is zeer omvangrijk. Sommige ijQstelfingen opereren landelijk, denk bijvoorbeeld aan goedecfoelenorganisaties. De meeste jnstellingen hebben echtereen lokaal karakter en vinden hun wortels in de lokale gemeenschap. Net als Rabobank. Met onze maatschappelijke r Betrokkenheid is Rabobank voor instgljirtgen vaak een natuurlijke partij. De concurrentie komt deejs van andere grootbanken, deèTs van nichespelers als BNG [bankier voor overheden]."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 30