achtergrond BUSINESS CASE Diergaarde Blijdorp X X grootzakelijk gebied inzichtelijk te maken, is vanuit het directoraat Bedrijven een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. Met de Marktfoto en de Bedrijvenmeter kunnen lokale banken hun eigen prestaties niet alleen volgen maar die ook vergelijken met benchmarks, die ontleend zijn aan andere banken met dezelfde typologie. Bovendien krijgen de lokale banken elk kwartaal informatie aangeleverd uit het perceptieonderzoek van TNS NIPO. Grootbedrijf en het directoraat Bedrijven informeren periodiek de raad van bestuur zodat die de opmars in de grootzakelijke markt kan monitoren. De sluitsteen onder de checks is de accountability of toerekenbaarheid. Het is niet meer dan normaal dat alle betrokken partijen binnen de groep elkaar kunnen en mogen aanspreken op hun commerciële prestaties en toegevoegde waarde. In het ambitiecontract gemaakte afspraken worden gemonitord, lokale banken en Grootbedrijf bespreken periodiek de voortgang van het gezamenlijke marktbewerkingsplan en namens het collectief spreekt Rabobank Nederland achterblijvers aan op hun verantwoordelijkheid. Communicatie Een belangrijke externe factor voor succes in de grootzakelijke markt is het imago van Rabobank en de wijze waarop Rabobank zichzelf positioneert. Dan hebben we het over de vijfde C: die van Communicatie. Campagnes in de media kunnen helpen om daar vorm en inhoud aan te geven, maar voor een belangrijk deel zit het hem ook in het hebben van herkenbare 'gezichten' in de markt die helpen om Rabobank neer te zetten als opinion leader en een bank met topspecialisten die, anders dan bij onze concurrenten, herkenbaar en aanspreekbaar zijn. Het directoraat Communicatie heeft samen met Rabobank International, Grootbedrijf en het directoraat Bedrijven een gerichte mediacampagne ontwikkeld om het beeld van Rabobank als grootzakelijke bank aan te scherpen. In de campagne zal het accent liggen op het bankiersvak en op het wholesale deel van de bank. Vaker dan voorheen zullen gezichtsbepalende medewerkers namens de Rabobank in de krant en op radio of televisie hun visie geven op belangrijke economische ontwikkelingen. Klant- en netwerkevents op basis van sectorkennis zullen daaraan extra diepgang geven en voor lokale banken mogelijkheden creëren tot follow-up. In de interne communicatie zal daar op aangesloten worden, zodat iedereen op het juiste moment de juiste informatie heeft. Met 1,2 miljoen bezoekers per jaar is Diergaarde Blijdorp na De Efteling het meest bezochte attractiepark van Nederland. Rabobank Rotterdam is al vele jaren huisbankier en daarnaast promoting partner van Blijdorp. Qua omzet valt de diergaarde in de grootzakelijke categorie van 10 tot 30 miljoen euro per jaar. Blijdorp heeft niet alleen een financiering via Rabobank Rotterdam, maar ook een via Rabobank International. De directie heeft vergaande plannen op het gebied van duurzaamheid, waar een aanvullende financieringsbehoefte uit voortkomt. Rabobank Rotterdam organiseert ieder jaar drie'ZOOmeravonden', die samen door circa 18.000 leden van de bank worden bezocht. Meer weten over Diergaarde Blijdorp1 Kijk op www.rotterdamzoo.nl. BANK IN BEWEGING 15

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 15