BOEK 'Je mag dit gerust een huzarenstukje noemen' HANDBOEK COÖPERATIE Paul van Miltenburg van Coöperatie en Bestuur heeft een bijdrage geleverd aan het Handboek coöperatie. Aan Bank in Beweging vertelt hij van de hoed en de rand. Handboek coöperatie LEZERSAANBIEDING Hoe bent u precies betrokken geraakt bij het boekproject? "De banden tussen de Nationale Coöperatieve Raad [NCR] en Rabobank zijn stevig. De NCR besloot om het inzicht in en het actuele denken over de coöperatie als ondernemingsvorm te stimuleren door het samenstellen van dit handboek, dat langs acht thema's vanuit vele verschillende invalshoeken de coöperatie behandelt. Het boek is bestemd voor de praktijk van het coöperatief ondernemen en voor het onderwijs. Er zijn bijdragen geleverd vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven, juridische hoek, belastingrecht, communicatie, financieringskennis, MVO en niet te vergeten de internationale coöperatie. Rabobank is als grote en bijzondere coöperatie - de enige in de financiële dienstverlening - gevraagd om bijdragen aan de uitgave te leveren." Kunt u iets meer vertellen over de bijdrage van Rabobank aan het boek? "Rabobank werd gevraagd om een hoofdstuk te schrijven over de coöperatie en risicodragend vermogen. Dat heeft Adrie Zwanenberg voor zijn rekening genomen. En in de reeks coöperatieve ondernemingen die als voorbeelden werden behandeld, mocht Rabobank niet ontbreken. Dat was mijn bijdrage." Waarom denk u dat de coöperatieve ondernemingsvorm momenteel zo actueel is? "In de toelichting op het boek wordt aangegeven dat het aantal coöperaties in Nederland snel groeit. Terecht wordt gezegd dat de coöperatie een eigentijdse, transparante, duurzame en democratisch gecontroleerde ondernemingsvorm is. Je kunt haar ook als zeer moderne mensgerichte netwerkorganisatie bestempelen. Zij heeft geen beursoriëntatie en kan zich dus volledig op de klant en het lid richten. En in de kern is dat bepalend voor de enorm toegenomen belangstelling voor de coöperatie in de financiële crisis. Je ziet tegenwoordig in vele economische sectoren de coöperatieve ondernemingsvorm groeien. Denk aan de zorg, het onderwijs en de dienstverlening. De agrarische 'roots' van de coöperatie - ook die van Rabobank - mogen we nooit verloochenen, maar het is mooi om te zien dat ook buiten die sector de coöperatie steeds meer in beeld komt." Waarom zou iedereen dit boek moeten lezen? "Het is nadrukkelijk een naslagwerk en soort coöperatie-encyclopedie. Iedereen die belang heeft bij of belangstelling heeft voor de coöperatie zou het in zijn boekenkast moeten hebben staan. Het hele project is in ruim een halfjaar vormgegeven. En als je nagaat dat het boek in ruim 1.100 pagina's bijdragen van 49 auteurs bevat, mag je het gerust een huzarenstukje van de NCR noemen om zo'n project binnen de gestelde tijdslijnen gerealiseerd te krijgen. Ik vond dat een plezierige aanpak. Een duidelijke vraag en heldere kaders. Kortom: ik heb er met plezier aan meegewerkt." Onder redactie van prof.dr.mr. Ruud C.J. Galle Het aantal coöperaties in Nederland groeit snel en de coöperatie wordt steeds meer erkend als een eigentijdse, transparante, duurzame en democratisch gecontroleerde ondernemingsvorm. Ook op het grensvlak van het publieke en private domein - zoals in zorg, onderwijs, energie en publieke dienstverlening - kiezen samenwerkingspartners steeds vaker voor de coöperatieve aanpak. Dit handboek geeft op inventariserende wijze inzicht in het actuele denken over de coöperatie. Auteurs van verschillende disciplines behandelen uiteenlopende aspecten. Bij wijze van illustratie worden daarnaast 13 coöperatieve ondernemingen beschreven, waaronder uiteraard ook Rabobank. Handboek coöperatie, onder redactie van prof.dr.mr. R.CJ. Galle, Convoy Uitgevers, Prijs 95,- ISBN 978 90 79564 22 4, www.convoy.nl Als lezer van Bank in Beweging krijgt u 10% korting op het boek Handboek coöperatie. U betaalt 85,-* (inclusief btw) in plaats van 95,-. U kunt het boek bestellen door een e-mail met uw gegevens te sturen naar info@convoy.nl o.v.v.'actie HCO-RABO'. Deze prijs is exclusief verzendkosten (€6,95). BANK IN BEWEGING 9

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 9