4 5 EUREKO Intensivering samenwerking met Eureko Herman Wijffels Innovatieprijs voor aspergesteekmachine Na acht jaar was het tijd voor iets nieuws IN DE PERS Hoofd sponsoring Rabobank Heieen Crielaard over de overstap van het Van Gogh Museum naar de Bachvereniging, de Volkskrant 22 december 2010 Rabobank en Eureko, moederbedrijf van Achmea, gaan hun commerciële samenwerking intensiveren. Dat is vastgelegd in de nieuwe strategische samenwerkingsovereenkomst die op 1 januari 2011 is ingegaan. In het licht van de nieuwe kapitaalregels voor banken brengt Rabobank het belang in Eureko terug naar circa 29%. Het meerderheidsbelang van Vereniging Achmea stijgt daarmee naar circa 65%. In de oorspronkelijke overeenkomst uit 2005 was de intentie opgenomen tot een fusie tussen Rabobank en Eureko, maar beide concerns hebben al eerder vastgesteld dat dit geen vereiste meer was. De nieuwe afspraken passen veel meer in deze tijd gelet op de ontwikkelingen in de financiële markten van de afgelopen jaren. Voor Rabobank is het belangrijk om klanten alle financiële diensten te kunnen aanbieden, ook op het gebied van verzekeringen. Bovendien vullen Rabobank en Eureko/Achmea elkaar goed aan qua identiteit en coöperatieve achter grond. Het dochterbedrijf van Eureko, Interpolis, speelt als huismerk van Ra bobank een belangrijke rol binnen het partnerschap en zal dit in de toekomst blijven doen. Het einde van het handmatig aspergesteken is in zicht. Corné Ooms heeft met zijn aspergesteekmachine de Herman Wijffels Innovatieprijs 2010 gewonnen. Hij mocht de prijs uit handen van bestuurs- en juryvoorzitter Piet Moerland in ontvangst nemen. De prijsuitreiking vond plaats in aanwezigheid van Herman Wijffels. De jury was het er unaniem over eens dat de aspergesteekmachine een belangrijke ontwikkeling is voor de aspergeteelt. Vooral met het oog op de gezondheid van de werknemers, aangezien asperges oogsten zwaar lichamelijk werk is.'Het is een revoluti onaire innovatie die bijdraagt aan een duurzame toekomst van de aspergeteelt; aldus het juryrapport. Het is de bedoeling dat de aspergesteekmachine in 2012 op de markt komt. Vooral voor grote, internationale aspergetelers is de machine interessant. In Nederland is de aspergeteelt een nichemarkt. Landen met een omvangrijke aspergeteelt zijn bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Griekenland en Peru. Corné Ooms is blij met de prijs van 50.000,- en alle media-aandacht. Hij gaat het prijzengeld gebruiken om de machine verder te verbeteren. Kijk voor meer informatie over de winnaars en de genomineerden op www.rabobank.nl/innovatieprijs BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 6