Wat investeert u in de samenleving? Zes Rabobank-bestuurders geven antwoord op de vraag: Naam: René de Beer Functie: Directievoorzitter Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde "De Rabobank Foundation ondersteunt landelijk de Stichting Present. Wij doen dit in Barendrecht op lokaal niveau door samen met Present RMIJ Friends te organiseren (vrijwilligerswerk voor onze medewerkers). Daarnaast zijn twee medewerkers bestuurlijk actief bij Present. Eén van de RvC-leden en ikzelf zijn daarnaast ambassadeur van de stichting, aangezien wij van mening zijn dat Present op zowel grote als kleine schaal het verschil kan maken. Onlangs was er ook een leuk voorbeeld vanuit een zakelijke netwerkbijeenkomst (Business Meets Rabo) bij onze bank. In een vragenronde na een paneldiscussie met één van onze grote AGF-klanten stelde de voorzitter van de Voedselbank de vraag of deze AGF-klant ook iets zou kunnen betekenen voor de Voedselbank in Barendrecht. Dit heeft geresulteerd in een afspraak tussen die ondernemer en de Voedselbank. Ook de Rabobank en de betrokken wethouder waren bij die afspraak aanwezig. Het Coöperatiefonds verzekerde de Voedselbank van een financiële bijdrage. En door de drie aanwezige partijen werd een bedrag voor de aanschaf van een nieuwe koelwagen toegezegd. Dit is een voorbeeld van hoe ook informele lijnen tot mooie initiatieven kunnen leiden." Naam: Antoine Driessen Functie: Directievoorzitter Rabobank Flelmond "Rabobank Helmond heeft in 2010 het initiatief genomen tot een garantieregeling voor MKB- bedrijven met toekomstperspectief. Het gaat om bedrijven met maximaal 10 werknemers in loondienst, die tijdelijk liquiditeitsproblemen hebben en moeilijk toegang kunnen krijgen tot de financiële markt. Het vangnet wordt gevormd door een borgstelling van maximaal 50.000 euro, afgegeven door de gemeente. We hebben ING en ABN AMRO bereid gevonden ook met de lokale regeling mee te doen. Indien een financieringstraject wordt opge start, is dit binnen enkele dagen afgerond. De gemeente neemt 90 procent van het risico voor haar rekening, de banken 10 procent. De borg stelling loopt maximaal drie jaar en de klant is hoofdelijk aansprakelijk. Hiermee wordt het signaal afgegeven dat banken, ondernemers en overheden de handen ineen slaan voor MKB- bedrijven met goede vooruitzichten. We zijn zelf initiatiefnemer van de regeling en de gemeenteraad heeft ermee ingestemd. Ook de ledenraad stelt, indien nodig, een bedrag uit het Innovatiefonds beschikbaar. De verwach ting is dat we het fonds niet hoeven aan te spre ken. Dit initiatief is bijzonder positief ontvan gen door zowel de vertrouwenscommissie, de gemeente, het MKB als de andere banken. Het geeft voornamelijk inhoud aan de relatie met de markt. Momenteel zijn er twee bedrijven ge holpen en lopen er drie borgstellingstrajecten. In 2011 blijft de regeling gehandhaafd." Naam: Robert Reekers Functie: Directeur Bedrijven Private Ban king Rabobank Stad en Midden Groningen "Eén van mijn nevenactiviteiten is het penningmeesterschap van het Ronald McDonald Huis in Groningen. Juist in een tijd dat families het erg moeilijk hebben met een ziek kind, is het belangrijk om dicht bij elkaar te kunnen zijn in een fijne omgeving. Het Huis biedt deze omgeving en 'ontzorgt' waar mogelijk. Ik heb zelf gelukkig twee gezonde kinderen en daarom was ik, denk ik, extra onder de indruk van het goede werk van het Huis. En overtuigd van de noodzaak. Ik sta volledig achter de doelstellingen van het Huis en ben bereid om daar mijn steentje aan bij te dragen. Ook probeer ik via mijn werk indirect iets te betekenen op een manier die goed is voor het Huis en voor Rabobank. Daarnaast heb ik een breed netwerk dat ik graag inzet. Naast mijn functie bij Ronald McDonald ben ik actief als bestuurslid van de stichting tot behoud van de tweemastkoftjalk Voorwaarts Voorwaarts. Dit is het vlaggenschip van de provincie Groningen en met zes bestuursleden, onder wie enkele klanten van de bank, zetten we ons in om dit culturele erfgoed in de vaart te houden." BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 4