t F 1 4 Debat 20 Best practice 26 Dialoog JL t 4 X Ugur Pekdemir 18 10 vragen aan... 24 Teamwork 31 Historie 32 Wat ik heb geleerd 34 Gastcolumn 35 Denktank 36 Gedane zaken Inhoud #12 Commissarissen staan met één been in de buitenwereld en met één been binnen de bank. Drie van hen in debat over de cultuur van Rabobank: "Snelle groei is gevaarlijk voor een bank" Naar buiten kijken in de praktijk: de Rabobanken Alblasserwaard Noord en Oost, Merwestroom en Vijfheerenlanden werken samen met hun klanten en andere stakeholders aan de ontwikkeling van een duurzaam econo misch perspectief voor de regio. Cultuursocioloog Carl Rohde in gesprek met Rabobank-commissaris Maaike van Breugel: "Elke bank die de toe komst wil hebben moet verfacebookiseren." 'Snelle groei is gevaarlijk voor een bank' Samen werken aan een duur zame regionale economie Het coöperatieve antwoord op het hyper-individualisme Gasthoofdredacteur Ugur Pekdemir, directievoorzitter van Rabobank Noord- Kennemerland, was bij dit themanummer'Van buiten naar binnen' gasthoofdredacteur. Zijn kijk op Rabobank - en op Nederland - op de pagina's 18 en 19. 4 De kwestie Wat investeert u in de samenleving? 6 Kort Nieuws, achtergronden, agenda. 1 0 Visie Piet Moerland Over lokaal en landelijk bestuur - nu en straks. 12 Dichtbij De Rabobanken van de Kring Zuidwest-Nederland geven de economie een boost. Ugur Pekdemir. Team Public Affairs in de food agrisector. De geschiedenis van het Rabobank-jaarverslag. Ton Boot, Neerlands meest succesvolle basketbal- coach aller tijden: "Wie zichzelf belangrijk vindt, ondermijnt het team." Chris Abbenhuis (Global Head International Service bij Rabobank) over coöperatief bankieren in het buitenland. Het belang van een vitale ledenbasis. Sabine Verburg, lid van de raad van commissarissen bij RabobankTerneuzen-Sas van Gent. BANK IN BEWEGING 3

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 3