^rrisrrtéfscriap' gedane zaken Het is bewonderenswaardig hoeveel arbeidsuren de gemiddelde commissaris uit een werkweek haalt. Een sprekend voorbeeld is Sabine Verburg, lid van de raad van commissarissen bij Rabobank Terneuzen-Sas van Gent. "De coöperatieve, duurzame mani van ondernemen is tijdloos st« "Rabobank Terneuzen-Sas van Gent is twee jaar geleden overgestapt op het directiemodel. In het kader daarvan zijn de toezichthoudende rollen opnieuw ingedeeld en behoorde ik - als lid en klant - tot de nieuwe lichting commissarissen. Voor die tijd had ik al ervaring opgedaan als commissaris bij Koninklijke Cosun, waar onder andere Suiker Unie onder valt. Ook hier was er sprake van een coöpera tief model en dat sprak me van meet af aan al aan. Het is weliswaar een oud model, maar wel één van de best werkende democratische vormen van bedrijfsvoering. Ik was dan ook blij gestemd dat ik de commissarisrol mocht komen vervullen. Het mooie van onze raad is dat er een verscheidenheid aan achter gronden is. Van agrarisch tot economisch en in mijn geval organisa tie- en bestuurskunde, want daar ligt mijn zwaartepunt. Ik heb een adviesbureau, Verburg Advies, dat zich met name richt op het MKB. Daarnaast heb ik een bedrijf dat oplossingen biedt bij kennisvraag stukken en dat is voortgekomen uit het initiatief van de Stichting De Grijze Massa. We dragen ondernemers oplossingen aan ten aanzien van vergrijzing en krimp. In met name Zeeland is dit een steeds groter wordend probleem. Mensen die een bedrijf verlaten, nemen veel waardevolle kennis mee, die dus verloren gaat. Deze kennis is niet opgeschreven in handboeken, maar zit in de hoofden van deze uittreders. Om dat te ondervangen hebben we een aantal software matig ondersteunende oplossingen ontwikkeld. Hiervoor hebben we samengewerkt met onder meer Noorwegen, België en Duitsland en Schotland. Ook maken we een kennisrisicoanalyse, zeg maar een scan die over het bedrijf heen gaat en signa- Tekst en fotografie: Mike Raanhuis I leert waar de kans bestaat dat er kennis verloren gaat. Daarnaast verricht ik projectwerkzaamheden voor de KvK Zuidwest- Nederland en MKB-Zeeland, gericht op de economische leefbaarheid in kleine kernen. Ook in dat project werken we samen met Rabobank. Ja, Rabobank loopt als een rode draad door mijn ondernemerschap heen. Alle genoemde ondernemingen bankieren immers bij Rabobank. En dan is er nog de Stichting Op Goede Gronden waar ik me voor inzet. Deze stichting is opgericht om traditionele landbouw in stand te houden. We werken louter met Zeeuwse trekpaarden en met historische werktuigen op kleine percelen, de zogenaamde Zeeuwse Akkerparels. Het stimuleringsfonds van de Rabobank Walcheren/ Noord-Beveland ondersteunt ons hierbij financieel. Werken met paarden is duurzaam, iets wat vandaag de dag heel belangrijk en niet meer weg te denken is. De coöperatieve, duurzame manier van ondernemen is tijdloos sterk. Exact die manier van ondernemen zie ik ook bij Rabobank. Daarnaast kun je als parallel met de bank de raakvlakken noemen van nieuwe kennis en oude kennis. Aan mijn bedrijven en activiteiten ziet u wel dat het midden in de maatschappij staan mij erg aanspreekt. Het zit hier in de roots, denk ik. Ondernemers staan met beide benen in de klei, om maar in de Zeeuwse termen te blijven. Rabobank geeft me datzelfde gevoel. Misschien dat ik me er daarom wel zo thuisvoel." Wilt u ook deelnemen aan deze rubriek of wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar bankinbeweging@rn.rabobank.nl met een korte omschrijving van uw favoriete vrijetijdsbesteding of eigen bedrijf, vergezeld van uw telefoonnummer.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 36