Wilbert van den Bosch: "Als mensen niet meer willen geven, hoe kunnen coöperaties dan blijven bestaan Vertrouwen op authenticiteit stemmen voor de ledenraad?" WvdB: "Het zal steeds meer en-en worden. Mensen zeggen vaak: We groeien van dit naar dat. Maar als je beter kijkt zie je dat er steeds wat bij komt. En op ieder moment kun je kiezen waar je gebruik van maakt." MvB: "Als je mensen tenminste duidelijk kunt maken dat zo'n middel als online meespreken bestaat. Dat ze op die manier hun invloed kunnen laten gelden als ze dat willen." CR: "Ik zie twee bewegingen vanuit Rabobank. Aan de ene kant de mondiale tendens, met jullie idee Feeding the next generation. Dat is een hele brede claim die goed klinkt, maar die je wel met stevige haken moet verankeren, via feitelijke initiatieven, dichtbij en ver weg. Aan de andere kant de lokale tendens: kun je wel of niet qua dienstverlening superieur zijn aan andere banken? longeren zijn voor allebei heel gevoelig. Samen: wings en roots dus." WvdB: "Dat moeten we inderdaad kunnen verankeren. Feeding the next generation past immers authentiek bij Rabobank. We komen uit de agrarische sector, we zijn niet voor niets de leidende food agribank, we willen helpen volgende generaties te voeden. Wat kun jij als jongere uit Boxtel voor bijdrage leveren aan dit initiatief in Paraguay? Wil je niet een paar maanden daar gaan werken? Rabobank zegt dat niet zomaar, Rabobank heeft daar echt verstand van. In die zin is het dus wel degelijk zinvol om de activiteiten van Rabo Development en de Rabobank Foundation over het voetlicht te brengen." CR: "Count your blessings. Maar meet dan ook breed uit watje doet en waarom. Want nu weten ze het niet." MvB: "Ik wil nog even terugkomen op die allochtonen. Als ik moslims zie, dan ervaar ik een enorme samenhang, een kracht die ze ontlenen aan het netwerk waar ze deel van uitmaken en dat gebaseerd is op gemeenschappelijke tradities, waaronder hun geloof." CR: "Eigenlijk zeg je dan dat moslims een sterk collectivistische cultuur hebben. Op een bepaalde manier heeft de coöperatieve Rabobank dat ook." MvB: "Alle reden dus om ons te verdiepen in wat hen beweegt." CR: "Wij maken ons net als zij zorgen over de doorgeschoten individualisering. Waar blijft de samenhang, wat is het bindende element, wat doen we nog met elkaar? Daar kan het idee van een coöperatie weer aantrekkelijk worden." WvdB: "Wat me heel erg aanspreekt in het verhaal van Carl is dat hij zegt: Ga maar op pad, niemand kan je vertellen wat de route is, maar vertrouw op je authenticiteit. We moeten jongeren gelegenheid bieden om onderdeel te worden van de Rabo-organisatie, zonder dat we nu precies weten of dat linksom moet of rechtsom." MvB: "Met veel ruimte voor het lokale niveau om het ter plekke uit te vogelen, al naar gelang de omstandigheden. Dus niet centraal targets stellen en daar achteraan gaan jagen. Maar wel vanuit het collectief laten zien wat het gemeenschappelijke is." CR: "Goed om te horen. Nog twee dingen wat mij betreft. Eén: ik bijt me vast in de stelling dat de bank die het meest adequaat 'verfacebookiseert' de beste kansen heeft. Waarbij Rabobank één streepje voor heeft dankzij de coöperatieve gedachte. Maar dan moet je ook wel echt dat streepje gaan waarmaken. Twee: je ontkomt er niet aan om de slogans die je hanteert echt handen en voeten te geven, zowel in de fysieke wereld als in de virtuele." Maaike van Breugel is eigenaar van administratiekantoor Buro Perspectief en lid van de raad van commissarissen van Rabobank Dommelstreek. Tevens is ze initiator van Ontmoet&Groet, een imago-ondersteunende formule voor primaire agrarische productiebedrijven; op het melkveebedrijf van haar man ontvangt zij jaarlijks zo'n 450 jonge consumenten. Carl Rohde is oprichter en eigenaar van marktonderzoeksbureau www.scienceofthetime.com en lector Trendwatching en Innovatie aan Fontys Hogescholen, Brabant. Hij is een veelgevraagd spreker en adviseert wereldwijd merken en bedrijven. Voor Rabobank hield hij onlangs een workshop over jongeren en coöperatie. Wilbert van den Bosch was tot voor kort voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank Breda. Nu is hij verbonden aan het directoraat Coöperatie en Bestuur van Rabobank Nederland. BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 30