Si Van buiten naar binnen redactioneel COLOFON Rabobank Nederland Wilbert van den Bosch Ronald Korpershoek Bert Mertens Fokkeline Padmos Ugur Pekdemir Peter Sluis Joop Spijker TonnyTriezenberg Readershouse Brand Media, Amsterdam Hoofdredactie HansVerstraaten Bureauredactie Eva Schravesande Redactie Chris Abbenhuis, Floris Dogterom, Joke Mooij, Frits Oevering, Leo Alexander Schlangen, Pierre Spaninks, Rob Willemse, Cora Woudstra Fotografie/illustraties Roos de Bolster, Rhonald Blommestijn, Merlijn Doomernik, Olaf Hartong, Leendert Masselink, Frank Ruiter, Uitgeverij 12 Provinciën, Edwin Walvisch Projectmanagement IJda Ockers Accountmanagement Kim Hedwig Productie Carl Coenraad Vormgeving Nicky Schouten Lithografie Projectcolor, Hoofddorp Drukwerkbegeleiding vdbj_ print support, Bloemendaal Druk Roto Smeets Grafiservices Rabobank Nederland Bank in Beweging Postbus 17100,3500 HG Utrecht o.v.v. interne adrescode UCB 532 telefoon: 030-21 65 010 fax:030-21 61 916 Abonnementen Indien u vragen heeft over de distributie van Bank in Beweging of meer exemplaren wilt ontvangen dan kunt u e-mailen naar: bankinbeweging@rn.rabobank.nl. MIX V «u»' Papier van verantwoorde herkomst ucr1 www.fsc.org FSC C014400 Ook in deze uitgave van Bank in Beweging staan weer een aantal artikelen waarin door leden gekozen commissarissen aan het woord zijn. We staan er vaak niet meer bij stil dat juist de dialoog tussen gekozenen en professionals de kracht van deze organisatie is. Op die manier wordt bewaakt dat het bankbedrijfde belangen behartigt van haar leden en klanten. De Rabobank past zich voortdurend aan, aan de veranderde klantbehoefte en aan de veranderende maatschappij. Het is boeiend te lezen en te horen hoe deze dialoog is gevoerd en hoe de organisatie zich heeft aangepast. Dat kan ook niet anders, omdat het voeren van die dialoog statutair is verankerd. Belangrijk is echter ook vast te stellen wat niet is veranderd: de doelstelling en de ledenzeggenschap. De leden bewaken de doelstelling; hun belang. Wanneer de leden voelen - en dat kan soms wel even duren - dat de bank en zijn leiding een eigenbelang nastreven, laten zij duidelijk van zich horen. Het risico dat de bank een eigenbelang gaat nastreven is voortdurend aanwezig. Zijn er tekenen om dat risico voortijdig te onderkennen? Zijn er voldoende risicobeheersmaatregelen? Een signaal is dat doel en middel worden omgekeerd. Winst lijkt dan wel doel te worden en de klant het middel om dat doel te bereiken. In onze interne verantwoording en presentatie naar de buitenwereld is dat soms zichtbaar. Dan worden uitsluitend de financiële resultaten van het bankbedrijf getoond. Vergeten wordt om te vermelden hoe het met de realisering van de doelstelling - het dienen van het klantbelang - is gesteld. Wat de klanttevredenheidscijfers zijn, het marktaandeel, de ontwikkeling, de product en service innovaties etc. Hoe kan onze organisatie op het rechte pad blijven, een rechte voor blijven trekken? Op de eerste plaats door de zeggenschap en invloed van de leden te handhaven en serieus te nemen. Omdat leden geen eigendomsbelang hebben, kunnen zij zich uitsluitend richten op hun belang als klant en dat is met name continuïteit van de belangenbehartiger. Een tweede baken voor de rechte voor is de triple A-kwalificatie. Het is de hoogste graad van vertrouwen die publiekelijk aan banken kan worden toevertrouwd. De instituten die deze kwalificaties vaststellen letten niet alleen op de financiële resultaten, maar ook op de koers en koersvastheid van de bank. Een derde manier om te vermijden dat de bank afwijkt van haar doel is om in het bedrijf vrijdenkers te koesteren en hun een serieuze positie te geven. Het vraagt misschien wat tegennatuurlijk gedrag van de leiding om tegenkrachten te organiseren. Maar het maakt de organisatie uiteindelijk veel krachtiger. Bert Mertens Directeur Coöperatie en Bestuur AB Reageren? Mail naar bankinbeweging@rn.rabobank.nl Rabobank

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 2