r"vl Rohde: 'ce bank die de toekomst wil ben moet verfacebookiseren De bank moet verfacebookiseren kracht: je staat sterk, dus je doet het samen. Daarmee onderscheid je je van het hyper-individualisme en de hebzucht die de economie aan de rand van de afgrond hebben gebracht." Wilbert van den Bosch: "Maaike, jouw werkgebied is de Dommelstreek, ten zuiden van Eindhoven. Hoeveel allochtonen wonen daar eigenlijk?" MvB: "Enkele procenten. Ze zijn moeilijk bereikbaar voor de bank. Daar is nog wel een slag te maken. Ik ben het wel met Carl eens dat we dat vanuit onze kracht moeten doen, en niet door ons af te zetten tegen de concurrentie." WvdB: "Zou het voor jullie werken om mensen met een niet- Nederlandse achtergrond als werknemer bij de bank te betrekken?" MvB: "Ja, maar we moeten ons wel realiseren hoe moeilijk dat is, nieuwe Nederlanders op de juiste manier enthousiasmeren voor een Rabo-baan. Dat is heel wat anders dan als werkgever trachten 'de norm' te halen." CR: "Allochtonen wonen en werken niet gelijkmatig gespreid over Nederland. Wat dat betreft zal een lokale bank in Brabant sterk verschillen van een grootstedelijke bank als Rabobank Rotterdam." WvdB: "Zeker weten. Het is zaak dat we hier lokaal beleid op ontwikkelen en dat we de lokale banken daar vanuit het collectief in ondersteunen. Dat past ook in wat we beogen met De Rabobank in Nederland in 2011" CR: "In 2011 zal het anti-hyperindividualisme alleen nog maar sterker worden beleefd dan nu. Net als de kritiek op de financiële instellingen. Dat wordt breed collectief gevoeld in de samenleving, van GeenStijl tot het FD? MvB: "In de recente geschiedenis hebben we meer periodes meegemaakt van maatschappelijke onvrede, van protestbewegingen. Ik denk aan Provo in de jaren zestig. Zie jij daar overeenkomsten mee, Carl?" CR: "De provo's en de hippies vonden dat het hele systeem moest worden omgeturnd, dat waren bewegingen met een ideaal. Daarna kwamen de punkers, die waren veel individualistischer, zonder coherent ideaal en zonder concreet alternatief. Daarna kreeg je de postmoderne versplintering van de antibewegingen: de een protesteert tegen dierenleed, de ander tegen klimaatverandering, et cetera. Het enige wat hen bond waren de bijpassende communities op internet. In de politiek zie je nu een vierde golf, waarin allerlei verschillende soorten onvrede worden gekanaliseerd, nu eens in de ene partij en dan weer in de andere." MvB: "Is de authenticiteit van Rabobank sterk genoeg om zulke golfbewegingen te doorstaan? Komen daar toch steeds weer volwassenen uit voort die onze kernwaarden herkennen en erkennen? Of, provocerend: moeten we daar soms stevig in schrappen en ons gaan opstellen als iedere andere bank?" CR: "Momenteel houdt even niemand van financiële instellingen. Wat moet je dan naar voren halen om het minst niet-geliefd te zijn? In dat perspectief doet Rabobank het best goed. En liggen er ook tal van kansen, zolang je maar blijft vertrekken van het sterk gegroeide wantrouwen in vrijwel de hele samenleving jegens de financiële sector." WvdB: "Wij komen uit een cultuur waar het al een hele stap was om de deur open te zetten. Dan kwamen de mensen vanzelf binnen, en dan zei je: loin the conversation. Nu werkt dat niet meer." CR: "We noemen de huidige generatie wel de 'dialooggeneratie', maar je moet je afvragen of ze die dialoog ook met jou willen. Of zappen ze al bij voorbaat weg? En wat voor dialoog willen ze dan, waarover en hoe? Jongeren willen vooral hun eigen platformen organiseren. Facebook, dat is de plek waar het gebeurt. Als bedrijf mag je daar misschien wel even meepraten, maar alleen op hun voorwaarden. Een bank die communiceert dat ze zo'n mooie plek hebben en dat ze daar iedereen uitnodigen om onder het banier van hun merk te komen praten - dat is heel erg twintigste eeuw. Jongeren praten daar waar zij willen praten - en dat is veelal op hun eigen plekken. Daar mag je mee komen doen als je je gedraagt. Communicatie is aan het 'verfacebookiseren', als ik het zo mag uitdrukken." WvdB: "Zouden we onze medewerkers moeten vragen om op persoonlijke titel te participeren in de dialogen op Facebook?" CR: "Dat weet ik niet. Het enige wat ik weet is dat elke bank die de toekomst wil hebben moet 'verfacebookiseren'. Niemand weet nog wat dat betekent. In elk geval niet een platform neerzetten en roepen: Kom bij ons! De nieuwe generatie is opgegroeid met reclame. Dat spelletje met gekochte aandacht hebben ze al lang door. Wat je moet doen is je de Facebook-cultuur eigen maken." WvdB: "Aan de ene kant zijn er steeds meer van dat soort informele contacten, aan de andere kant zal een bank altijd een instituut blijven, met wetten en regels en afspraken. Ergens in een BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 28