op het hyper-individualisme 4 nIkl dialoog Een gesprek tussen Maaike van Breugel, lid van de raad van commissarissen van Rabobank Dommelstreek, en cultuursocioloog dr.Carl Rohde. Ook aan tafel: Wilbert van den Bosch van het directoraat Coöperatie en Bestuur. Over jongeren, allochtonen en Rabobank als coöperatie. N-:rt ij É^nïii nm - i 1 l'4 -s\ R i ■- Carl Rohde: "Jullie willen als Rabobank graag jongeren aanspreken op het thema coöperatie. Dat is een lastige, want daar hebben ze niet bij voorbaat wat mee. Je zult het heel goed moeten brengen. Het enige voordeel dat je hebt is dat ze jou als coöperatie net wat sympathieker zullen vinden dan een beursgenoteerde bank." Maaike van Breugel: "Ik heb het idee dat je allochtonen wat dat betreft anders moet aanspreken dan autochtonen." CR: "Absoluut. Voor autochtone Nederlanders is coöperatie een sympathiek begrip. Men heeft het wel gehad met het hyper-individualisme en de excessen daarvan. Wat dat betreft zou Rabobank zich die term krachtiger moeten toe-eigenen. Maar allochtonen associëren een coöperatie van huis uit met bittere armoede, en daar zijn ze nou net aan ontsnapt door naar Nederland te komen. Overigens geldt dit niet voor alle allochtonen, maar je moet hier wel extra zorgvuldig communiceren waarom een coöperatie nu juist positief is." MvB: "Als allochtone jongeren bij het woord 'coöperatie' aan armoede denken, is het dan niet zinvol om in de communicatie een relatie te leggen met wat Rabobank in het buitenland doet, bijvoorbeeld de activiteiten van Rabo Development en Rabobank Foundation in ontwikkelingslanden?" CR: "Ik ben bang dat het als een zwaktebod overkomt om daar op in te haken. Maak liever duidelijk dat je niet vanuit zwakte voor een coöperatie kiest, maar vanuit BANK IN BEWEGING 27

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 27