teamwork Wat is de rol van Retail Rural binnen het team? Mirjam 't Lam: "Rabobank wil mondiaal een leidende food agribank wil zijn. De buitenlandse activiteiten van Rabobank Lees meer over de food agristrategie van Rabobank in de speciale bijlage. BANK IN BEWEGING 25 met de moderne webtechnologie. Rabobank-collega's kunnen FAR-studies bijvoorbeeld makkelijk downloaden via het Rabo intranet [far.rabonet.com]. De bottleneck is het vinden en selecteren van de meest relevante kennis in de informatiezee van vandaag. Dan moet je een duidelijke visie hebben op wat de belangrijkste thema's zijn voor de toekomst. Wij kunnen hierin nog stappen zetten om deze thema's te benoemen, hoe elk onderdeel binnen onze organisatie daarmee moet omgaan en moet samenwerken om maximale synergie te bereiken. Daarnaast is een goede communicatie over waar welke kennis en expertise beschikbaar is belangrijk. Dat is nog wel eens lastig binnen een complexe en decentraal georganiseerde organisatie als de Rabobank. Zo is er nog steeds sprake van veel onbekendheid over en weer tussen Rabobank International en de wereld van lokale banken. Deze werelden kunnen beter met elkaar in verbinding worden gebracht." International [Rl] hebben tot doel deze ambitie nader in te vullen. De activiteiten van Rl Rural Retail [R&R] concentreren zich op landen met F&A-productiepotentieel en waar Rabobank door de klant en diens omgeving gezien wordt als een betrouwbare partner. Door deze lokale verwevenheid bouwen we binnen R&R lokale marktexpertise op over handelsstromen, oogsten, voorraden, et cetera. R&R is ervan overtuigd dat door kennis en kunde over F&A op een juiste wijze te verbinden, meerwaarde voor de klant en de bank gegenereerd wordt. Maar mondiaal leiderschap op F&A-gebied betekent ook een gezamenlijke visie hebben op de F&A-ontwikkelingen wereldwijd, het tijdig signaleren van trends en het vertalen van deze trends naar mogelijkheden voor onze klanten en mogelijke risico's in onze mondiale F&A-portefeuille. Dit zijn voor ons belangrijke overwegingen om deel te nemen in dit initiatief."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 25