Team Public Affairs in de food agrisector tswt»? k Gilles Boumeestei Global Head F&A Coverage.RI WimThus Afdelingsdirecteur Veehouderij, RN Dirk Duijzer Directeur F&A Nederland, RN Bert van Wanrooij Floofd F&A Business Support, RN Rabobank is in Nederland, maar ook steeds meer internationaal, de toonaangevende bank voor de food agrisector. Wat betekent dat Rabobank op velerlei wijze betrokken is bij de vele uitdagingen van de agrarische sector, met een scala van medewerkers en afdelingen die zich hier dagelijks mee bezighouden. Wanneer kan het gezamenlijke werk van deze mensen geslaagd worden genoemd? Bert van Wanrooij:"We zien dat er binnen de bank veel gebeurt op verschillende food agriniveaus. Maar de onderlinge informatie en afstemming kunnen we verbeteren. Als dat al voor de interne werkorganisatie vanuit Utrecht geldt, dan zeker ook voor onze collega's bij de lokale banken, en al helemaal voor onze bestuurders in de diverse gremia. Allemaal belangrijk in het vormen en uitdragen van onze identiteit. Daarbij dienen we ons te realiseren dat food agri, bijvoorbeeld in termen van voedselkwaliteit, steeds meer een maatschappelijk thema wordt. Dat betekent dat we als bank een verantwoordelijkheid hebben jegens de volle breedte van de maatschappij. Dat begint bij ons eigen bewustzijn: door intern beter samen te werken, elkaar te informeren, door de discussies aan te gaan. Als we over een jaar terugkijken, dan zouden we op die gebieden initiatieven en concrete voorbeelden moeten kunnen ophalen waar Rabobank zich in herkent." Is de visie van Rabobank op de F&A-sector voldoende bekend bij de buitenwacht? Vincent Pijpers: "Rabobank kan bogen op een uitstekende reputatie en een erkend onderscheidend imago als kennisgedreven F&A-bank. Dat is in de binnenwereld van de diverse F&A-sectoren en -ketens uiteraard sterker dan bij het grote publiek. Onze visie op belangrijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van voedselveiligheid en voedselzekerheid, is zeker voor de buitenwacht nog onderbelicht. Mede op basis van de strategische keuzes die de bank daarin wil maken, kunnen we op het fundament van onze reputatie en ijzersterke merkpositionering nog de nodige meters maken." Rabobank weet heel veel van de F&A-sector. Maar wordt deze kennis voldoende gedeeld? Carel van der Hamsvoort: "Kennis delen is relatief eenvoudig 24 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 24