Samen werken aan een duu Vaker en intensiever de dialoog aangaan met de buiten wereld: voor de ene bank is dat nog een goed voornemen, voor de andere al dagelijkse werkelijkheid. De Rabobanken Alblasserwaard Noord en Oost, Merwestroom en Vijfheeren- landen behoren tot de koplopers. Samen met hun klanten en andere stakeholders werken zij aan de ontwikkeling van een duurzaam economisch perspectief voor de regio. Tekst: Pierre Spaninks Illustratie: Rhonald Blommestijn 20 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 20