uEr is een permanent educatieprogramma voor commissarissen" Controleren op financiële details is lastig. Binnen de organisatie zijn er specialisten die dit doen" Leo Graafsma: Noud van Vught: de dagelijkse gang van zaken, maar wel over het beleid. En dat is niet onbelangrijk. Commissarissen hebben dus grote invloed, maar de Centrale Kringvergadering en de Algemene Ledenvergadering hebben de uiteindelijke zeggenschap bij Rabobank Nederland." NvV: "Het bijsturen gebeurt in stapjes via elke lokale bank afzonderlijk en elke lokale commissaris. Als de lokale banken een nieuwe koers niet zien zitten, dan gebeurt het ook niet." IN: "Soms gaat het tijdens kringvergaderingen heel diep de techniek in. Je verzandt dan in kleine dingen en verliest de grote lijn uit het oog. Dat vind ik een valkuil." Met welke toekomstontwikkelingen dient Rabobank rekening te houden? LG: "Er is een hele rits aan trends die op de een of andere manier consequenties voor Rabobank zal hebben. Denk aan de razendsnelle IT-evolutie; dat heeft een impact op zakendoen en bankieren. Geld reist sneller dan ooit, voor commissarissen. Er wordt geïnventariseerd welke onderwerpen op de rol moeten komen. Zo heb ik in november een dag besteed aan IT-ontwikkelingen binnen Rabobank en volgde ik een masterclass met de titel 'Structure, Conduct and Performance in Global Banking', van de Amerikaanse hoogleraar Ingo Walter. De grootste verschillen tussen de buitenwereld en de bank zijn voor mij het feit dat het om heel veel geld van anderen gaat en dat de business sterk wordt ingekaderd door regels en toezicht. Aan de andere kant: de raad van commissarissen van Rabobank Nederland bestaat uit een divers gezelschap, afkomstig uit het management van grote bedrijven, agrarische ondernemingen, wetenschap en financiële dienstverlening. In dat opzicht is er geen essentieel verschil met de buitenwereld." Is een commissariaat een tijdrovende functie? LG: "Ik ben me nog behoorlijk aan het inlezen en voer de nodige introductiegesprekken. De afgelopen periode was ik er minstens een dag of twee per week aan kwijt. Ik weet niet of dat zo blijft. Maar dat het een behoorlijke inspanning is, dat staat wel vast." IN: "Ik lees elke dag het Financieele Dagblad. Gaat het over de Rabo, dan gaan mijn antennes uit. Als ik iets belangwekkends op de schaatsbaan hoor, dan neem ik dat ook mee. Eigenlijk ben je dag en nacht Rabobank - commissaris. Dat voelt niet als werk, dat doe ik als journalist ook. Kortom, ik vind het moeilijk om het te kwalificeren. Misschien een a twee dagen per week?" NvV: "Wij hebben een goede ledenraad en een actief ledenbeleid met acht afdelingen, een achttal vergaderingen van de raad van commissarissen, inclusief twee informatiebijeenkomsten, kringvergaderingen.Zeker één dag in de week, als het niet meer is." Heeft een commissaris de macht om daadwerkelijk bij te sturen? IN: "Ik vergelijk de Rabobank-organisatie met grote containerschepen die in een konvooi varen. De mogelijkheden om bij te sturen, zijn minimaal. Je macht als commissaris is heel klein." LG: "De gezamenlijke leden van de Raad hehben wel een grote macht en bevoegdheid. Weliswaar niet over 16 I BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 16