het debat té ingewikkeld? Zij we concurrerend genoeg? Als je er als commissaris te dicht bovenop zit, dan ga je meebesturen, en dat is niet de bedoeling." Hebben de commissarissen niet zitten slapen? Hadden ze de crisis niet kunnen zien aankomen? NvV: "Mijn gevoel zegt van niet. Ook de raad van bestuur werd verrast. Als ik de film terugdraai, dan werd het verlies in het begin op enkele tientallen miljoenen geschat. Gaandeweg werd dat groter. Toen er ineens banken omvielen, bleek de schade vele malen groter. Binnen de centrale kringvergadering viel iedereen van zijn stoel. Het overkwam ons." LG: "Een raad van commissarissen heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken en hierover advies te geven. Ik geloof niet dat commissarissen eerder hadden kunnen zien wat een raad van bestuur niet zag. Uiteindelijk zijn commissarissen afhankelijk van de informatievoorziening door het bestuur. Ik zie ook geen enkele reden om de raad van bestuur een verwijt te maken. Kijk om je heen: bijna geen enkel bankbestuur zag dit aankomen. Bovendien heeft Rabobank alert gereageerd en de verliezen weten te beperken. De reputatie staat niet ter discussie." We hebben twee relatief nieuwe commissarissen aan tafel. Was het een grote stap, van buiten naar binnen? IN: "De faciliteiten die Rabobank aan commissarissen aanbiedt zijn erg nuttig. Tijdens de 'honderd dagen'-cursus heb ik zeker vijftien collega's ontmoet. Dat levert interessante gesprekken en inzichten op. Daarnaast krijg je hulp bij het inwerken. Je komt toch in een andere wereld terecht met een specifiek jargon en eigen formats. Onlangs moesten we een meerjarenplan goedkeuren. Het is goed om te weten hoe de ambitie van de bank is gekoppeld aan de beloning van directeuren. De Rabo-ondersteuning is erg goed. Ik vond het ook leuk om te leren dat Rabobank Nederland feitelijk een dochter is van de lokale banken en niet de moeder." LG: "Er is een permanent educatieprogramma BANK IN BEWEGING 15

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 15