'Snelle groei is gevaarlijk vooreen bank' Commissarissen staan met één been in de buitenwereld en met één been binnen de bank. Onderkennen ze trends waarop Rabobank moet inspelen? Zijn ze in staat om tijdig bij te sturen? Journalist Ineke Noordhoff (commissaris Rabobank Noord-Drenthe), registeraccountant Leo Graafsma (commissaris Rabobank Nederland) en agrariër Noud van Vught (commissaris Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen) schuiven aan voor het debat. Tekst: Leo Alexander Schlangen Fotografie: Merlijn Doomernik Heeft de kredietcrisis geleid tot veranderingen in de samenstelling van een raad van commissarissen bij Rabobank? Leo Graafsma: "Ja. De Code Banken heeft ervoor gezorgd dat banken meer aandacht vestigen op riskmanagement. Dat zie je terug in het aantrekken van commissarissen die beschikken over vaardigheden op dit gebied. Misschien is dat ook de reden geweest waarom Rabobank Nederland mij, met mijn achtergrond als bankaccountant, heeft gevraagd als commissaris." Noud van Vught: "De aandacht voor de kwaliteit en samenstelling van een raad van commissarissen is de laatste vier jaar flink toegenomen. Niet alleen door de crisis - die heeft als katalysator gewerkt - maar ook door de forse groei van de omvang van veel lokale banken. Ook op het platteland zie je tegenwoordig minimaal één accountant of financieel expert in een raad van commissarissen zitten. Vier jaar geleden trof je op weinig plekken een échte financieel deskundige in een raad aan. Er is een inhaalslag gemaakt." Ineke Noordhoff: "Misschien is dat nog niet genoeg. Alle banken zeggen sinds de crisis dat ze de klant centraal stellen. Wanneer je dat niet bij woorden wilt laten, moet je jezelf ook scherp houden door commissarissen aan te trekken met nadrukkelijk de focus op klantgerichtheid." Is het toezicht op financieel technische zaken de belangrijkste taak van een commissaris? LG: "Het is niet de belangrijkste. Ik vind het strategische aspect minstens zo belangrijk. Natuurlijk komen technische zaken op financieel en risicogebied aan de orde. Maar vragen als: 'Waar steek je als Rabobank je geld in?' en 'Welke kant ga je op als bank?' zijn wezenlijker en doorgaans ook veel moeilijker. Je kunt heel veel technische kennis in huis hebben, maar daar schiet je weinig mee op als je de verkeerde strategische keuzes maakt." IN: "Er zijn diverse niveaus waar een commissaris naar dient te kijken. Ik vind de strategische keuzes ook het belangrijkst; daar zit wat mij betreft de grootste toegevoegde waarde van een commissaris. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de ontwikkeling in dorpsgemeenschappen? Er komen steeds minder Rabobank-vestigingen, maar hoe zorg je er toch voor dat je als bank onder de mensen blijft en dat ondernemers elkaar blijven vinden? Maar ook: hoe kun je als bank zaken blijven doen? Het is ten slotte geen welzijnsinstelling." NvV: "Controleren op financiële details is lastig. Binnen de organisatie zijn er specialisten die dit doen. Als zij het goed kunnen uitleggen, dan moet je er van uitgaan dat het klopt. Als commissaris moet je vooral op hoofdlijnen toetsen. Is er voldaan aan de zorgplicht? Zijn producten niet BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 14