Zoektocht met Succes !ter Werther, en Spa Etten-Leur TOERIST IN VERVOERING "Ik zit hier op 25 kilometer van de Biesbosch.Toch stuur ik een hotelgast er nooit naartoe, omdat ik er niet op kan rekenen dat hij zijn weg terug vindt. Het openbaar vervoer in de regio is slecht. In het kader van de Zoektocht loopt er nu een aanvraag voor een onderzoek voor de verbetering van het OV. De Rabobank is de enige bank die vanuit een construc tieve gedachte kansen creëert voor haar klanten. Chapeau!" DELTA LEVEN "De toeristische mogelijkheden hier zijn over het algemeen kleinschalig van karakter. Zo'n 30 onder nemers hebben nu de krachten gebundeld om hun producten als één merk in de markt te zetten." 'Samenwerken met leden aan de kwaliteiten van het werkgebied'. Vanuit die gedachte lanceerden de Rabobanken in het zuidwesten van het land het project Zoektocht naar Succes, een initiatief om de regionale economie een flinke impuls te geven. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De gebiedsanalyse heet'Pieken in de Delta', een nota van het ministerie van Economische Zaken die vier economische speerpunten beschrijft. In 2009 organiseerden de 13 Rabobanken van de Kring Zuidwest-Nederland een startconferentie over die nota van EZ. Zo werd de Zoektocht naar Succes geboren, een 'aanjaagproject'om innovatie en ontwikkeling binnen een bepaalde sector te bevorderen. De keus viel als eerste op de sector horeca, toerisme en recreatie. Logisch, want de Zeeuwse en West-Brabantse delta hebben veel toeristisch poten tieel, dat echter niet ten volle benut wordt. Dat laatste is vooral te wijten aan de versnippering binnen de sector, waar honderden ondernemers zich vaak op een eilandje bevinden. De Zoektocht naar Succes wil daar een eind aan maken en doet dat door themagroepen te vormen. Gefinancierd door het coöperatief dividend van de deelnemende banken zijn er drie themagroepen of'communities' opgericht, waar circa 150 ondernemers en andere partijen aan deelnemen. Daarnaast loopt er vanuit de Zoektocht een aantal regionale projecten. Drie communities In de groep Waterbeleving werken ondernemers samen om onder meer een integrale Waterkalender te realiseren, waarbij de DeltaWeek-zeilwed- strijden als centrale trekker kunnen fungeren. De ondernemers van de Delta Leven-community streven ernaar om hun producten gebundeld te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld via een portal op internet. Geïnspireerd door de HSL-shuttle wil 'Toerist in Vervoering', tenslotte, het vervoer in de regio verbe teren, zodat toeristen meer activiteiten gaan ondernemen. JaapWielaart, directievoorzitter van de Rabobank Walcheren/Noord- Beveland en namens de Kring projectdirecteur Zoektocht naar Succes: "De Zoektocht is primair een maatschappelijk project. Daarnaast hoopt Rabobank natuurlijk op meer goodwill bij de ondernemers en de daaruit voort vloeiende bancaire business."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 13